Reformation Revival Revolution (RRR) theology, and Christian answers!

1st century ministries unite!

Reformation Revival Revolution (RRR) theology, and Christian answers!


Myten om 666


Sannheten om 666. 666 er ett pictogram, ett monogram, og ett merke. 666 står for tre bokstaver på gresk. Pictogrammet: Chi Xi Stigma. Chi=600 Xi=60 Stigma=6 Det betyr ¨Christ Cross Pierced¨ Pictogrammet er Jesus på ett kors. Avgudens styggedom slik det omtales i Bibelen. Monogrammet: De greske bokstavene Chi Xi Stigma blir = XES (us) på latinsk. XESUS er en hebraisk variant av navnet Jesus. XES, XS, og X var monogrammet til Jesus gjennom kirkehistorien. Variasjoner av dette er: HES IES JES HES X XS Jesus Christ. Eller Jesus H. Christ. H står for Horus. J(zeus) Horus Krishna. Avguden ¨Guds sønn.¨ Det finnes ingen tre-enighet. Så til dyrets merke. Dyrets merke er korset X, eller en T. Dette stammer fra den første tre-enighet: Tammuz guds sønn i Babylon hvor de gret over Tammuz død, og tegnet ett kors/T på pannen som symbolet på oppstandelse. En variasjon av dette er ankhen til Horus i Egypt. Shema (bekjennelsen av at Gud er ett) er det israelske merke til de 144.000 jøder fra verden over skrevet på vår panne, og høyre hånd. (Exodus 13:16 Deut.6 Rev-13-14) Gud sanne navn Yehuah - HalleYehuah. Hans høyeste navn er Ehyeh Asher Ehyeh. Allah - Eloah - Alloh - Elahi - Elohim er også ett mektig bibelsk navn for Gud. Du kan på det vis si at Muhammad (fred være over ham) var ett slags arabisk svar på det Moses gjorde med polyteismen i Egypt. Muhammad gjorde det samme med polyteismen på Kaaba komplekset. Det vi konkluderer med er att verken kristendommen, eller Islam har rett. Sannheten ligger ett sted imellom. Gud er en, har ingen ¨eneste sønn¨, men Jesus døde på ett kors slik som i Kristendommen. Vi skal ikke tilbe korset, og vi kristne har mye å lære av lovene til Islam. Mekka er det nye Jerusalem (google) , og kristendommen, jødedommen, og Islam vil bli gjenforent når (jeg) den siste profet kommer. (hvis jeg ikke blir drept av politiet) Jesus er vår øversteprest i himmelen, og døde for oss ja. Men Bibelen sier vi ikke skal lage oss noe gudebilde av noe menneske. Allikevel ser vi at Gud har helliget korset. Åpenbaringsboken var vel mer en profeti om at selve riket (Katolsk Kristendom/Roma) er ett dyr/militærmakt annet enn at Jesu kors er vannhellig. Det var dessuten en advarsel om å IKKE tilbe Jesus som en videreførelse av mystery-Babylon religioner i.e Guds Eneste Sønn, og en Tammuz skikkelse. Jesu lære var at vi alle er Guds sønner ¨Jeg Er.¨ Bibelen sier han er veien, sannheten og livet hvorfor? Fordi alle glemmer neste vers som sier: Ingen kommer til FADEREN uten ved meg. Jesus er døren. Vår evige øversteprest i Himmelen. Jesus betyr ¨Earth Pig¨ på gresk, og ¨Beast from the Earth¨ på engelsk. Jesu offer var i likhet med ¨the Ishtar pig.¨ Slik ofres Jesus til Ishtar i milliardtall den dag idag. Menneskeheten, og universet/skapelsen var ett fakultet for å gjenforene shekinah med skaperen Yehua.. Korsets ritual var skrevet i stjernene av Gud som en lekse for dem som hadde absolutt åndelig, og astrologisk forstand til å forstå hvordan mennesket skulle nå oppstandelse, og bli Guder i Himmelen. Og Jesus - smart som han var - gjennomførte det. Mer om dette siden. Alle tidligere sol-gud Jesus skikkelser var profetier om Jesus, og du finner Horus, Shamash, og ¨Lucifer/Ashtar¨ profetier spesielt i andre halvdel av Jesaja for dem som har forstand. Jesus var alle disse. Alle Gudene. Han tok all mysteriereligion, og gjorde det ett under seg selv: med seg selv som høyesteprest over det i Himmelen, eller hva kristne kaller tusenårsriket. Dette riket når nå dessverre slutten idet vi nærmer oss Magog krigen.

 


Old messages in norwegian

 

 

 

Hør meg! Jeg kunne hatt alt, om jeg så hadde trodd på alle tegnene, overvåkning, kallet, og dagenes lys, som gikk ned i en sekk, hvor solen streber etter vannet, og går ned i øst, hvor ingen vet hvor den lander, og menneskenes dager farer forbi som støv under månens kalde ørkenvind, og disse to røde kjempene i endeløs stjernekrig ute i solsystemet. For jeg var som i ørkenen alene lik både Jesus, og Moses, mine forgjengere, som før denne tid, la ut for verden et skjevelig standpunkt for senere dyst av kristendommens gjenforenelse av religioner, da Herren ble oppfyllelse av loven, som var en månekult, da han døde på dødens kors, forstå det den som leser, for slik ville de store lærere gjøre oss en lekse for evighet, og slik banet de også vei for en ny renessanse, profetenes, og Gudenes tilbakekomst. Jeg var alene i  verden uten tro på meg selv, ergo så korsfestet jeg mit ego, og Herren Adonai tok sådan livet et hypotetiske lysets, tvilling - eksperiment, eller var det de kristnes hykleri, eller alle lovene som holdt meg nede, eller vevde seg dypt inn i et barnslig hjerte og sinn? Hvem vet, men derivert ifra merkelige rykter, kom jeg ut, som et sorgfullt støt for min kristusliknende, barnslige sjel av herlighet. Om. Ny dag. Sådan fikk jeg fred imot det gamle, som en elv vasker bort sorgens blod over ødemarks strid, hvor ferden endte i kraftig flid, og det gamle legges bort, og tiden begynner på nytt. Jeg var øde uten en hånd, men enn var jeg i live, kalt, og utvalgt for renselse av tåpelige, sjakalers likegyldighets egenrådige frelse, for en menneskehet som opphøyer seg over stjernene. Det finnes eldgamle makter i denne verden. Disse hyklerske anti-kristuser blir tilgitt av nådens fred ifra Herren Jesus, hvor jeg så ønsker å bo, etter at mine sorgfulle tårers glanstid nådde enden, og jeg fikk et hjerte av stein, for kallet å fullføres etter Mikaels kraftige inngrep, hvilkens ord ble oppfylt.

 

Der stod du opp, og fikk salvelsen tilbake som Jesus?? HVA?? Har du blitt baktalt, og sjikanert som en fallen engel?? Ja, det var ikke min ide!! :s Vel.. Og alle sa: TAKK JESUS! PRIS HERREN EVIG! (Neimen jaså..) Heheh. Personlig tror jeg det er en slags energiform, som opptrer i spesifikke tidsrom, på tvers av univers, og her tror jeg det har med pyramiden å gjøre, hvor enn den befinner seg i lys, eller regn, for den er fin, selv om araberne tok vekk de 144000 hvite dekk-stenene, for å lage moskeer... What a bummer! Jeg er ikke Jesus, men Du er, for det står skrevet at vi skal gjøre større ting enn han, og dessuten er det en fin tanke, og sånnsett finnes endel i Sør-Amerika som heter Jesus, osv. Ja vi er Jesus. Dere har ikke forstått noen ting! Iblandt har jeg lyst til å ta livet av meg selv, fordi jeg har vært en idiot. Ja, hver dag hadde jeg det slik, (Thomas din DUST - JAAA! ) men jeg holder ikke opp med å søke etter Herren, etter Lys, mening, og leve for noe høyere, for det er det som gjør oss til sanne menn, og vie sitt liv til en høyere mening, hvor så enn det befinner seg i vårt indre sjels landskap, og jag etter vind, også kalt vinning her i jordens små lystige saker, under natten på en mørk planet, hvor alt er ting, og et opphopende fjell av tomhet, sa buddha. Hvorfor skal ikke jeg gå tilbake til Gud, når dere er dem som anklaget, og gjorde meg lik deres indre sår, av et pilotprosjekts anslag, som jeg hverken fortjente hjelp til annet enn deres enorme tro, og kjærlighet, hvor jeg fult ut mistet fotfeste av mangel på stolthet og gjennomføringsevne, men takk skal dere ha for kjærligheten, jeg vier mitt liv til å hjelpe andre, og forstår dere helt perfekt, etter mitt eget øyesyn. Revet i hjel av en større forventing, og drømmer av livs-linjer i mine nattlige syner jeg aldri ville kunne tro på, ble jeg tilintetgjort, og avskåret ifra min utadgående styrke, og det føltes som om kroppen, og øynene ble lys jeg ikke visste hvordan å kontrollere utadgående, så jeg svant inn i meg selv, og prøvde å hjelpe meg ved å skjules, men en fortærende ild kunne ikke slukkes, og fremdeles brenner kull i mitt indre. Slik følte jeg det ifra jeg var 12 år. I ydmykhets tullball. De sier at om man vinner hele verden, men taper sin sjel, har du ingenting. Hvor er jeg? Gjorde jeg hva som var rett? Alltid var jeg for redd til å ta steget, og planla heller femti skritt i forveien, fremtil jeg mistet all indre gnist, i frykt, med en følelse at noen der ute ventet altfor, altfor spent, som jeg dog ikke vil anklage noen for. Alt er støv som renner ifra våre hender, og jag etter vind. Kanskje verden vil forstå mitt liv, og hvordan Guds veier av lidelses kraft ydmyker oss i etterkant, om to hundre år? Få blir anerkjent i sin levetid, og en profet blir ikke gjenkjent på sitt hjemsted, men den som setter seg lavt, blir satt høyt, og den som hater sitt liv, og mister det, skal finne det, sies det i skriften. Moses var en lidelsens man for 4000 år siden, Jesus for 2000, og jeg en idiot, men en perpleksitet av et filosofstudie for de dypere sjelens menneskekjennere i fremtiden..? Hvem tror, eller bryr seg. Jeg har sannsynligvis ikke lenger noen stolthet, og vil nok aldri misbruke makt, da mitt liv, og families begynnelse, om Gud vil, er tuftet på selvransakelse og lidelse. Om det finnes en Gud, hvem vil så forstå Hans veier? Jeg ble ingenting, men ifra jeg var liten, hadde jeg visdommens ånd i meg, talte mer i bilder, enn rett frem, og var mer som en buddhistisk monk, enn en entrepenør, arbeider, politiker, eller artist, som sådan passet lite inn i et samfunn av velstående velferdsmenn. Vel.. Jeg var klassens nummer en, og interessert i alt dette fremtil ungdoms-skolen, da jeg stengte meg helt inne, og forstod ingenting av verden etter Muhammed karikaturene, hvor jeg ble rasende interessert, og hadde lyst til å skrive mange leserinnlegg, noe som ble kvalt av Gud vet hva. Kanskje det var djevelen. Vel.. Hvem ler nå. De som ler sist, ler best. Vi får se.. Å gjennomgå livets lekser, og sjelens landskap av smerte, kan gi en styrke, og fremskritt, og er verdt et studie for dem som ikke beror seg inn i den slags som religion. Om så religiøsitet bare var tuftet på Jesu lære, og felleskapelige, levende prinsipper! Kirken er mer blitt en slags hengemyr, hvor det gamle ordets vann demmes opp i deres firkantede bygg, og like hjernevaskede hode. Tenk selv, og GJØR hva du vil er alt som trengs for å få et menneske i gang, og om du så finner Gud, er det godt for deg, og burde være lov, så sant det finnes en overordnet struktur av religiøs sannhet, som kan si: Hør her! Vi løste deres terror-tendens for hundre år siden, så dere får forholde dere til dette. Utviklingen av individuelle religioner, og trosfrihet, burde også være lov, og må ikke forhindres, da dette er et av planetens store fargespill av nyanser etter min ydmyke mening, om så mulig. Få i familien ledet meg imot disse obskure målene, ære, fortalte meg sannhet, eller gav meg råd i forhold til samfunn, utdannelse eller politikk, hvorpå jeg siden anerkjente deres forulempede progenesis, og skulle heller ønske at jeg tok dem til mitt indre, da de gav meg kjærlighet, om så ikke altfor mye, da vi hadde mye problem i min oppveksts tidlige år. Alt er tilgitt. De ville sikkert at jeg skulle integreres i samfunnet på et normalt vis, men sannheten var at jeg var forbannet av Gud, og Hans grusome plan, selv om jeg nå er kommet tilbake til å se en blå Himmel, støv på jorden, og anerkjenne virkeligheten av tingenes eksistens ovenifra og ned. Det var han som krever ALT, som benådiget meg i sommer, etter tiår av ensom smerte, hvorpå jeg følte meg forunderlig velsignet, og ting gikk av hengslene i henhold til åndelige makt. Det er et gammelt murer uttrykk: Nærmere Gud, nærmere Satan. Det er kampen om sjelens gull, i mellomrommet mellom dem begge jeg tilfeldigvis befant meg, men hold en hånd i Guds, for jeg slapp aldri helt taket.. Tror jeg??? Han reiser opp hvem han vil, slik som i Bibelen, med de gamle konger. Jeg har endog aldri vært praktiserende ond på noe vis, annet enn tidvis, eksistensiell galskap, og pyromanske, ødeleggerske tendenser av puberteten, hvor jeg sikkert var den feteste i byen, og fant utspill for mitt oppfinneraktige sinnelag, og enorme energi, da jeg var en aktiv, mangfoldig sjel, og trente regelmessig i svømming. At Gud, og DJEVELEN ville spille slik en rolle i mitt liv, kunne jeg ALDRI ha forestilt meg..! Kanskje fremtil jeg var 9-10, men så sluknet ilden, og de profetiske drømmene av min barndom, og år 2000, da jeg var på Hawaii. Men tilbake i tid da de kristne ikke helt svarte spørsmål av nysgjerrighet, da jeg tiltredte som hans tjener i ungdommens tid, ved å forbanne meg, ta ifra meg alt, og skape et fundament av åndelig visdom bortenom menneskers forstand, for så å «velsigne meg»? Forbannede Gud, Jesus og djevelen, sa Job, og så doblet Gud hans eiendeler, ifølge Bibelen. Nå skal vi lære, for hvis ikke kommer de, og tar oss. Gjør et, eller annet, og vær grei. Forbli ateist om du vil, men vit at ved dette mitt liv, har Herren, og djevelen bevist sin eksistens for verden, så sant jeg heter Thomas. Så tro meg i det at balanse er veien å gå, når det gjelder religionsfrihet i SANNHET. Pedofile barnemordere kan bare gå rett til Helvetet, noe de dessverre er relativt gjenforent med.. Hmm.. Skal vi finne opp et nytt skremsel..

 

Satans jobb, ikke min.

 

Takk Herre Jesus for din trofasthet, må vi forstå hvordan å bringe deg, og dine gode, himmelske energier der oppe, hit ned, og takk for at du bryr deg, og innsetter dine omtenksomme reformers endringer over vår planet, gjennom altruistisk gjenforenelse med oversjelen.

 

 

 

(her begynner talen)

 

Hei. Jeg tror på gjenforenelse med ånd, samt menneskets, utfoldede, innerte pluralitet, og egentlig hedonisme, men det er mitt tvilling-sinn vica versa i altruistisk gjenforening, og balanse med seg selv. Endelig skyter lotusen til. Det som egentlig garantert trer frem for mitt fremtids åsyn, er hvordan verden uunngåelig er iferd med å bli ett, hvor vi da enten må skape et nytt religiøst-sosialistisk, åndelig, kulturelt samfunn av verdighet, kjærlighet, fornuft, og gjensidig, interkontinental respekt for multituden, slik som det sies at fantes i en høysivilisasjon kalt Atlantis, i sin beste tid, hvor menneskets verdighet, og frihet, gjennom en felles politisk, religiøs plattform, hvor fn, og den nye verdensreligion, som God willing, må bli opprettet i best mulig forstand, spiller en utgjørende rolle, for ellers kan mennesket assimileres i en uendelig, troløs, substansløs, kommunistisk, føydalsk bolle i de neste titusner av år, hvor vi aldri vil få mulighet til å gå tilbake i tid, og gjøre opp det vi egentlig skulle, som var å lese bakom linjene til nyhetsreporteren, og spørre hva som egentlig adresseres, og se nødvendigheten for en folkebevegelse av kjærlighet, grensesprengende ideer, og et fritt menneske som omfavner fred, ikke krig, terror, og elendighet. Kristus er veien til dette. La meg forklare for deg. Jesus kom for å oppfylle, og forene alle religioner, på det vis bryte med forskjellsbehandling mellom etnisiteter, hevde kvinnens rett, avskaffe offeret til jødene, noe han i meget virkelig forstand oppfylte på korset, hvor han åpnet opp for et nytt menneske, og visdom av selvbeherskelse, og kjærlighet til døden. Du kan si han representerte en større, mer kjærlighetsfull, menneskelig bevissthet, som kom som ånden, og tro at han reiste oss til Himmelen. Nødvendigheten av oppfyllelsen av Bibelske profetier, hvor den egentlige kristus er antikrist, ut ifra populærkristent mediasurr, selv om han egentlig ikke er det, ettersom f.eks, for å avkrefte dette, tempelet er profetert å bli gjenoppbygd ifølge gamletestamentets skrifter, av vår felles Gud for fremtiden. Dette har vært en målstrek mange har søkt å nå, eller finne et svar på, og det er kanskje hovedårsakene bak mediamonarkenes belysning av midtøsten-konflikten. Svaret er at Jesus er hjørnestenen av motstridende religioner, og tidens rike fyldes krone. Hjørnestenen, noe han omtales om av disiplene, så i dette finner vi håp, to tusen år etter hans tid, ikke bare fordi dette gir håp for Norge, og de troende rester av kristen gnist for å leve sunt, godt, sant, og flamme progressivt for alles fremtid på ny, slik de gjorde under romer-rikets despotiske forfølgelse, men også for et felles verdensvidt syn på Gud, av alle mennesker, troende, og ikketroende, over at det er noe som ser oss, og ønsker godt for fedreland, og jordklode. Vi har mulighet til å samle, og skape den nye verdensvide pyramide av tro, med-menneskelig ånd, kjærlighet, og fred, som et svar på grufull terror, hvor målet er så vidunderlig, og bortenom vår fatte-evne, tilnærmet felleskap, og menneskelig utvikling i sin perfeksjon. Et helt, og ikke sprukket hjerte av en jordklode, om du vil. Et åndelig basert, broderlig, kjærlighets-samfunn av mangfoldighet, interesse, respekt, og veldedighet, som en mal vi er ment for å skape her i Norge.

 

En ny tanke, og løsningen på dagens politiske, religiøse kræsj, hvor vi fronter det med en religiøs-sosialistisk reform, og søker styre ifra fn, og det verdensvide råd av kjærlighetens engler, for en bedre, tryggere hverdag for våre barn.

 

 

 

Verdens-samfunnet fryste meg fullstendig ut på det minimalistiske, og majestetiske plan, selv om nåde for meg, og ifra Gud, som ser Alt, til tross for dette, gir oss håp begge veier, om så finnes, og siden har dette vært et springbrett for satanister, og resten av eliten å tiltrå som overmenn, og bidra til mine ords utførelse, hvor de før selv skulle ugle-se meg som Jesu feil, idet de selv ville være antikrist, idet jeg nå leder dem imot Himmelen, av nødvendighet, og snur bord av min blanke vilje, og nasjoner ved tuppen av min finger, for så å redde verdener, og utsette krig. Hvordan kunne de ta så feil, og gjøre meg til et narkovrak. Dette allmektige kontrollsamfunn. De har åpenbart tatt for mange piller, og har vrangforestillninger, er for stolte, og har ingen respekt for trosgrunnlag ifra titusner av år tilbake , da de sløser med ressurser, som vil utnytte det pluralistiske verdensbilde til å gjennomføre forening i kjærlighet, på tvers av terrorisme. Dette går dypere inn på de åndelige, og fysiske symptomer jeg har hatt som skjendet i denne kampsak.

 

Som om de har del i mitt offer, smerte, og ikke har noe å lære av min visdom. Når det gjelder fremtidens verdensorden, er det garantert nødvendig med en grunnfestelse av Guds løfter i et nytt, interkontinentalt paradis av religioner, til bunns for menneskets vedvarende tro, og lydighet imot øvrighet. Tempelet er nøkkelen, og troen på at Gud skal komme ned, og ødelegge oss pga vi gjenoppbygger DET sanne tempel, SOM bare er ETT, i ETT eneste land på Jord, som vi TIL OG MED har blitt gitt instrukser om av Bibelen hvordan skal bygges, noe som er unikt med dette tempel, er et grunnløst, typisk jødekrenkende fenomen, hvor de mistolker Bibelen, og dette med ødeleggerens styggedom, og tror at tempelet er skikkelig bad. Skulle Gud ødelegge oss for det at ETT tempel Han selv opprettet gjenoppbygges, når vi har vannhelliget hele verden med falske kirker, basilikaer bygd på gresk mytos, og konstruks, og har et Vatikan så ondskapsfullt, som allerede i to tusen år har forgiftet oss, og ødelagt oss? KRISTNE! Vi må stå opp for renhetens Guddom! Tiden har kommet for fornuft, og reformasjon, ja en grasrotvekkelse av de siste tider før stormen, for Herrens nåde er stor, og ha tro til deres ledere, for de elsker oss nok til å ønske god forandring, så stå opp, og reis banner, for timen er kommet hvor Jeg skal bli herliggjort, sier Herren. Han kommer for å gjøre deg til et menneske, og ryste ved portene som stengte oss inne så altfor, altfor lenge. For livet, fremtiden, og verden ligger fremfor oss, men store, onde makter bryter stien, og må rystes, for Babylon den store skjøgen skal falle, slik profetert i Bibelen, da Hans rike gjenopprettes i Kristus. For jeg kommer til dere utsendt av Gud, som Luther en gang gjorde, så godt han kunne, i en nødens tid, hvor vi var tråkket på, og styggeligjort av vonde herskeres religiøse, supremistiske pisk, og vi har lidd STORT som folk, og jeg har LIDD STORT for deres urett, baktalelser, og hvitvasking av sine egne feil, hvorpå alt så å si er løgn. Tiden er kommet for å minske deres makt, og stå opp for våre egne kulturelle røtter imot en allmektig kirke, som vil trone på tusener av års overlegenhet, og kultur-historiske arv gjennom teokratisk despotisme. Det er på tide med Guds, universelle, teokratiske rikes kommunisme. Er ikke dere mennesker av samme kaliber som dem, og har ikke dere nok sinne, og kulturhistorisk verdighet til å stå opp imot dem i denne frie stat av talerett? Selv mistet jeg mitt liv pga dogmatisk religion, og problemløsningen er enkel. Gjør alt til ett, og si gjør hva du vil, men om du finner Gud, er det stort. Se, jeg mistet alt, og er blitt en levende velduft av offerglede for Herren, hvor ingen kan si: Se! Dette er ikke Jesu verk, for jeg har mistet alt, han har velsignet meg, og ikke fortell meg det ikke er Hans vilje, og kraft som driver meg, han som har holdt sitt ord, og gjenopprettet løftene i mitt liv til tross for alle ting, og hensikter til alle oss andre, som har harselert med ham i årevis. Det gamle vil måtte brenne, om ikke vårens grasrotsvekkelse kan springe opp ifra grunnsteinen, utprøvd av Herren, konfrontere problem av integrering av innvandrende muslimer i vårt norske imperiums, større verdensbilde, sett folk i arbeid, og være Guds kommune, som ett felleskap, hvor vi tar opp ved roten alle som kommer inn som arbeidsløse, narkomane og hjemløse. Vi har denne ene mulighet, og mantelen til å samle kirken ved dette mitt vesen, kall, og tilgivende kjærlighet, hvor jeg kom ut ifra døden, seende på nytt, for å kunne videreutvikle, og gjøre verden til et bedre sted den korte tid jeg har her, som med alle, for vi endrer perspektiv igjennom Guds prøvelser. Vi må reise oss opp som en kommunistisk folkebevegelse, for å videreføre kjærlighetens rike inn i en ny tid, og skape en template for bedring av verdensorden, og den kommende virkelighet, hvor vi danner felles grunnlag mellom kontinenter, øst, og vest, da denne dominerende religion er et siste stikk i vår hånd, bedre utnytt for hva som i Bibelens profetier faktisk er ment å skje, takket være Guds evinnelige nåde over oss, mitt hus, og deg, for å se å sørge for de fortapte får i vår omverden, restene av Davids hus i Juda, og forbedre vårt karmiske inntog som høysiviliserte verdensborgere av det rikeste land! Hva enn som er bedre enn dette grufulle kaoset av selvutslettende religioner, og motsetninger, som de lømler, som de som kommer hit med tung last, og får hevet i fleisen dagen de skrur på radioen vårt skryt som «verdens rikeste land», for da er vi idioter i deres øyne, og hvem vil ikke bli forbitret, og utnyttende? Vi ser på nyhetene hver dag, og må lese mellom linjene, og angripe intoleranse med egenverdighets toleranse av et stolt folkeslag, som slår hardt ned på etnisiteters overlegenhet, for det må spre seg, og bli en ny kristen, kraftig vekkelse, lik rødglødende armeringsjern tiner isen over folkets hjerter, og dekker Norge, dekket med kraftig betong, for å danne en ny kirkelig bevegelse, noe Herren viste med i 2004, som var det første syn jeg hadde, slik som i profetien om 2012, det at den kosmiske Kristus kommer igjen, og mennesker blir levende, bevisste lys, for høsten er altfor nær. Jeg kommer ikke til dere som en hersker, men som et lam, en løve, og en tjener. Min stolthet ble korsfestet for lenge siden, og jeg er ingen maktmisbruker! Gi meg gjerne ei lekse i egenverdighet. Jeg er en visjonær, og bryr meg om verden, lite om meg selv, for jeg har lidd store smerter, og tatt på meg oppgaver i verdensvid byrde-forstand, til tross for at familien sterkt har nedkjempet dette, selv om omverdenen var svært krevende, i dette motstrebende univers, og tvillingsinn, samt spesielt på psykiatrien, hvor jeg befant meg mellom hammer og ambolt. Jeg ville ønske å redde verden, om så mitt liv kunne gått med, og lengter tilbake til fred i naturen, borte ifra prøvelsens hete omgivelser..

 

Vi er blitt antikrist-systemets «kristendom», arvet ifra Vatikanet, og oppkjøpt som lutheranere. Vi er Guds åndelige tempel, et sted Han kan bo, hvor det ikke finnes noe forheng, eller presteskap, da profetiene er oppfylt. Allikevel har jeg et ord på hjertet.

 

SKAM DERE! At dere demoniserer jødene, og kampen for gjenoppbyggelsen av tempelet, som i profetene er profetert å være et stort senter for verden, hovedsakelig fordi dere misforstår åpenbaringen, og kan selv ikke se at deres egne kirker er bygd på keiserlig, romerske-basilika.

 

Tempelet ble gitt oss for kontinuerlig tro, og burde etter min mening bli gjenoppbygd, etter at jødene om så ville konvertert, eller i det minste etter vårt forsøk på det mellom-menneskelige, ny-kirkelige/guds rike-kommunistiske plan av hverdagsmennesker, for å prøve å åpenbare messias, likesom Yitzak Kaduri, noe jeg skriver, bare fordi det er rett, og jeg tror vi ville gagnet på det, vist oss som interessert i verdens tilstand, og likeså i å beholde vår posisjon på toppen av pyramiden. Jeg ville håpt det kunne bedre verdenstilstanden, vår karma, religiøse opposisjoner, og vårt forhold. Slik er det bare. Tempelet burde være overhode, og det Nye Jerusalem burde være senter for verdens enhetlige religioner, kall det en toppsten, kanskje sammen med Vatikanet, som vi burde ta kontroll over, gjennom Jesu «hemmelige plan» om å komme tilbake, og gifte seg med hele verden som toppsten, og fullføre sitt religiøse mesterverk, som Vatikanet, og resten av oss egentlig bare tukler med, og det gikk opp i opp, som i profetiene, men ble i stedet en morbid fortelling, grunnet sjikanering, manglende tro, hjelp, utestengning, og generell ondskap ifra mennesket, og spesielt de kristne, som førte til utskeielser, selv om det ikke var slutten. Ikke vet jeg! (ang. alt det oven-nevnte) Aldri sang noen for meg, og hele landet forlot meg, uten at jeg hadde en eneste hånd å holde, etc, men om jeg skulle begynne å utrede, ville ditt lys bli mørke. ;) Spøk til side. Vi skaper vår egen virkelighet. Ah, så deilig det er å være fri fra anklage og stolthet. Å kunne jobbe, og se imot fremtiden, for noe høyere enn seg selv, er hva som gjør oss til mennesker. Medmennesker. Thank you. Tempelet burde være toppsten for messias, for oss brobyggere imellom verdensreligioner, så ikke alle går i strupen på hverandre, løper løpsk, og kriger om hvem som skal kontrollere hva som er den ypperste sannhet, samt for å gjenopprette jødene, for å opprette et overhode, og blidgjøre dem som sitter med alle penger, og makt, for å skape fred mellom jøder, kristne, og muslimer, noe vi burde ta et tak i her i Norge, FØR vi får flere innvandrere, med mindre dere advokerer folkemord, eller nedslaktning av verden der nede. Hvis vi ikke kan passe på hva vi har, burde vi ikke ta oss vann over hodet! Etter andre verdenskrig, burde vi vise vårt ansvar som det vi sees på ifra utsiden, en KRISTEN nasjon, og en rase HEDNINGER! (oh yeah) Han bruker sin tjener av denne min slekt til å oppreise, hvor dere lider åndelig nederlag, kjære kristne, etter ikke å ha fullført verdensoppgaven til Jesus, selv ETTER HOLOCAUST, og gi dere en ny sjanse. Kanskje vingårdens Herre sier: Nå vil dere forstå, etter at jeg reiste opp min tjener profeten fra de døde. Dere skulle frelse jødene, ikke forråde deres eget land, herre, og fremtid, ved å stikke hodet under en sten, og tro mantelen brenner igjennom isen av seg selv! Dette vet de, og slik ville vi holdt mantelen, og blitt ferdig med denne gamle verdensordens tidslinje, ved gjennomføringen av Jesu verk, og liknelser. For hør her. At jødene delvis er blitt ondskapsfulle, og stolte etter 4000 års fornedrelse, hats-propaganda, og suksess, er ikke vanskelig å forstå! Jeg vet alt om hvordan det er å bli fremmedgjort, hatet, og underkuet. Det gir grobunn for raseri, og er et farlig våpen senere i livet, og for ens etterslekts etterslekt. Husk at alt som går rundt, kommer tilbake. Evig. Husk det, og lev etter det, for det fremvirker det gode, og sanne i ens natur, og er en åndelig, hellig regel, som lærer oss store ting om oss selv, våre brødre, universet, og alt som den store Ene, at vi er like, og har mer enn alt til felles! Gjør godt mot din neste, så burde han gjøre godt imot deg. Hvis han ikke så gjør, kan anklageren komme, og binde hans hender, noe jødene, og de religiøse monarker virkelig vet. Menn, kvinner, og barn! Vi står i en Hellig krig imellom jøde-slaveriet, deres rasiologiske nasjonal-imperialisme, sinte nazister, radikale muslimer, og under Himmelenes hærskarers øye i dette føderom i vår verd, under solens gjenfødelse, hvor landet reiser seg ifra hav, og nordmannen jobber i dagligdags tempo. Nå er tiden kommet for å ta på seg sjumilsstøvlene, og gjøre det umulige mulig! I en verden slik som denne, er det farlig å ikke drømme, så sant vi heter Norge, er ett land, ett folk, og har ett levevilkår til sammen! Kjærlighet og lys. Medmennesker! Gjør godt mot hverandre, og helbred ondskapen i deres hjerter! Vi skal ikke se bort ifra at vi lever under lupen, av en utenomjordisk overmakt, som stiger høyere opp enn vi kunne ane i våre villeste drømmer, hvor hellige, universelle lover spiller oss et puss, som om vi lever i en tankerekke av noen puslespill, hvor vi ikke ser annet enn ifra froskeperspektiv! I et enormt univers av betydninger, som burde overholdes, for hva er essensen av det å være menneske? Hvorfor er vi her, og hvordan kan vi løse menneskehetens problemer? Dessverre er det endel likegyldige, som enda ikke fult ut forstår magnituden av vårt lands pluralitet, og posisjonering som en fredsnasjon, og lotteriet de vant som norsk borger, med store kakestyker, som egentlig kunne tilhørt verden, om det ble en nasjonal sosialistisk revolusjon ifra det grunne levesett av postmoderne kjærlighet, til de dype hav av kristendommens brann, som støpte vår nasjons verdier, hvor våre kristne burde reise seg, eller lynsjes om de går forbi en gråtende på gaten en kveld. Ve de egenrådige, som lever i sin egen boble, tror de er unike, men unngår å se at de alle lever, og tenker på samme vis, i samme boble, uten å gjøre noe med sin neste, sin nabo, da de menger seg med kulhet. Dette vekker sfærenes vrede, dem som oppreiser, og krenker hvilket folk de vil, for mange av moder Norges barn er såkalte kristne, men gjør intet for dem som lider, og det hadde vært bedre om de var hedenske, enn lunkne, hvis ikke de vil drukne i sjøen, for dette står i selve skriften de våger å tro på. Om ikke balansen holdes i gjensidig respekt, av mellom-menneskelige helgener som bygger opp et verdensvid fort av enhet imellom etniske, og politiske posisjoner, imellom øst, og vest, hvor verdens folkebevegelse må trå til over hele verden, vil verdens tråder, og selve universets fabrikat sjangle, som vi ser vår moder jord sjangle, da vi har sett at selve nordpolen skiftes, da hun er bryggende på en sykdom kalt menneskelig avskyelighet, og likegyldig satan-humanisme, som er langt ifra det kristen-humanistiske utgangspunkt hele Europa var tuftet på, og en gang ment å forstå, for den tid er kommet, så sant som bombene smeller i Paris, og i omegn, over vårt kjære, multikulturelle, dyrebare Europa. Vi har lenge ødelagt vår kjære MODERS idyll, og dreper oss selv med vår planet, for våre barns fortapelse. Jeg sier ikke at vi alle skal bli kristne kommunister, men var ikke kristendommen egentlig ment til å være ett felleskap? Kunne vi ikke da, med alle samfunnets middler, om Hans Nielsen Hauge hadde levd idag, gjort verden om til en idyll, og tatt vare på de små barn som ingen har? Personlig mener jeg vi har godt av høyre kapitalistisk satsing ifra stortingets plan, og at vi burde investere i større politisk- opplyste grupperinger, som fremmer landets fortsatt, globale velferd, industri, og interne interiør for å minke arbeidsplasser, og øke velferd. Det er egentlig ekstremt enkelt, og kan kokes ned til sunn fornuft, også kalt nasjonalistisk, nyromantisk, renessanse, i en globalistisk interesse-satsning.

 

 

 

Et post-apokalyptisk scenario ut ifra Bibel-mytisk overtro:

 

Hvis kontrollen gis til Guds rest, for at de etter krigen skal få gjøre som de vil, da himmelrommets hærer inntar verden, hvor vil du da være? For så talte Herren til meg, og viste meg i mine syner, når jeg var i min desperate stund.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Jødene. At de er et raseimperialistisk folk er ikke merkelig, da de anser seg som Guds utvalgte folk, uten en sann messias, som de vil frembringe, og som muligens kommer, om vi trer inn som nordmenn, og brenner grensene. Forstå det den som leser. Så hva vil Herren gjøre med dette? Han vil oppfylle kristendommen, og åpenbare dem sin Messias, så ikke de onde jødene som vet hvem Jesus virkelig var vinner slaget, da de fikk knust messias i jødenes Norden, og holdt kristendommen i idiotiens fortryllelse, gjennom sin slimete fremtreden. Det må bli slik Jesus viste det til Rabbi Yitzak Kaduri, og vi må innpode verden på jødene, så de tror det, da vi har seierens mantel, gjennom vår kjærlighets omfavnelse i visdom, til hverandre, slik lyset setter alt i brann en natt før dagen gryr, da dette er den siste styrkeprøve menneskets tålmodighet står ovenfor. Dette ville kurert alt, om så det hadde skjedd med Guds, sannhets ånd. Vi ville vært en menneskehet kommet ut av embryoet, ut av havet, opp i luften, med svevende vinger, for å bli et fredelig folkeslag i universets galaktiske, herskeres, hageforpakteres union. For YHWH ELOHIM. Hva har jeg ikke mistet for å fortelle dere dette? Derfor har Herren utvalgt meg. Si ikke at dette ikke er Guds opprop! Jeg trenger kandidater, og kjærlighetens engler i menneskelig form. Spre dere ut, send ild til hjerters brann, og lev, lev, LEV så hardt livet bærer dere, for å fullføre mitt oppdrag, og samle hjorden, for ilden fyker med vinden, og i den vil vi alltid være hos hverandre, hva enn som skjer. Kjærlighetens nye bevegelse må starte. Hva har ikke jeg allerede mistet? Har jeg ikke følt, og sett hva mitt folk vil miste uten kjærlighet? Den dag vår kjære innvandrer ser han har flertall, og endelig kan få utløp for den dag han kom hit hjerteknust, alene, uten familie, og skrudde på radioen for å høre: «Verdens rikeste land». (AV SVIN) Må vi ikke omfavne vår broder? Har ikke han en felles tro, og fantastisk, kulturell bakgrunn verdt å merkes? Gud bor i hjertene. Gud bor i rota. Jesus bor i dere. Velsigne dere, og bli det beste av deg selv, for dette er dagen hvor Herren kaller, og et must er et must, så sant du er i Jesu bolig, kropp, og av mitt blod. Så sant du er en villig Herrens soldat. La oss kjempe så lenge det er lys og håp. Om vi taper, vinner vi uansett, og Himmelen varer evig. Gå for gull. Gjør opprør. Stans terror. Bring lys og kjærlighet til alle som i mørket sitter. Gjør rent det som var urent, og strø saltet utover teppets dans, i denne vinterens overgang, for Gud reiser opp, og styrter ned, så bær fakkelen, for den bæres videre ifra folk til folk, og jeg er kommet til dere med et budskap som helgen. Lenge tente dere opp ilden under mine føtter, men erke-engelen Mikael gav meg nytt mot, og kraft til å overkomme i kjærlighet og KRAFT. Han gjennombåret mitt hjerte med sitt sverd, og gav meg styrke. Hvis ikke hadde jeg ikke vært her idag.

 

 

 

Vi trenger en ny orden med Europa, og de nordiske folkeslag på toppen, hvor vi kan gjeninnføre despotisme i en balansert, humanistisk form, hvor vi bringer lys, og forandring til verden, og skaper verdensfred på det religiøse, åndelige plan, gjennom å gi dem teknologi, og revolusjonerende kjærlighet. Hohoho, nazisme betyr ny orden, og jeg ønsker dere med meg, bare fordi jeg elsker dere, ei heller fordi vi bor i Nazi Tyskland, men bare fordi det er nødvendig, og det er der vi uansett må gå. Jeg ser sannhet, og godhet i alt, men dette betyr at vi omfavner Jesus, og Hans hellige budbringere, hvor jeg er kommet til dere som en seiersherre, og løve, men også som en smertens mann, vel prøvd i alt, som en messias Ben Yosef,  ja som et slaktet lam av en menneskesønn. Som en av deres egne, midt iblandt dere. Jeg advarer dere mot å hate hverandre, men vi trenger disse stater for Guds fremtids orden, så sant det virkelig eksisterer en bøkenes herre, og vi bærer en mantel. Jeg ber for Norden, og vårt fremtidige seierstog innenfor kjærlighetens business. Amen. Jeg advarer dere mot nazismen. Jeg fremhever nazismen. Det får så bare være om dere elsker alle andre like høyt som dere selv, og går med lysets fakkel til folkeslagene. Hvis ikke finnes ingen sannhet i dere, eller fremtids potens for i, verdensvide fred, eller enhet. Dette er et viktig øyeblikk i verdenshistorien. Jeg sier dere: Elsk deg selv. Velsignet er også landet Norge, Naftali, Dan, og alvelandet, for de har lidd i tusener av år, hvorpå Herren velsignet dere. Smak, og se at Herren er god, for i rikdom har Han bygget dere opp, men vi har hatt fiender, kommunister, og utenlandske kjeppjagere, som har hauset opp vårt folk imot sitt eget lands røst, for mødrelandet lever, og reiser opp høvdinger og konger. Av denne ætt, og i denne tid, er jeg intet annet enn profet og visjonær, og jeg trenger dere til å fullføre min visjon og drøm. Disse ord bærer med seg tidsåndens alvorlighet, og Guds advarsel, om vi ikke gjør det beste av vårt elskede folk tideløse sang, slik Frøya valset over engen en gang. For vi var engang et sterkt folkeslag, som ufrivillig ble kuet, og assimilert av Danmark, Sverige, England, og så Amerika. Husk på hvem dere er! Vakre mø av nordens englebarn i Sverige, Norge og Danmark. Glem allikevel ikke hvordan kvitekrist oppreiste det som ingenting var, og gav det til hedningene gjennom Jesus. Hva da? Seiersherren ifra oven. Tor med Hammeren. Kanhende så vil skje om vi velsigner Israels arv, da en karmisk forbannelse vil bli oppslukt av fordums tidshav, og intergalaktiske engler vil bli i lovligheten, idet nytt vann kommer i denne kjærlighetens alder, for folket som dro mot nord, men kom aldri tilbake, hvor jeg er deres sønn, og taler nå ut, tilbakekommen ifra døden her på tidens rand. Husk på Herren deres trofaste Gud, og på Tor, hans sønn, og Thomas hans sønnesønn. Gjør godt om dem, og deres arv, for hardt er de prøvd, for å skille ut gull for evigheten. Kanhende noen engang vil gjøre et filosofisk studie av min under fundige smerte. For ifra Israels land kom vi, Naftali, og Danene, og dypt ligger hatet mitt imot de falske jødenes hierarkiske oppbyggning! For det brant i meg den dag jeg stod ved Genesaret, skjønt jeg den gang ikke viste hva det var. For Herren Gud gav Dan, som er Danmark, Sverige, og Norge råderett over verden som dommer i nord, og Herren kommer snart igjen, for all profeti å bli oppfylt. Se! Han har gitt meg all makt, en Himmelsk stav, og Tordengudens kraft! Det vil gå oss godt, og vi får komme tilbake til det gamle. Slik kommer jeg nå med et et gledesbudskap til hele folket, som ifra Jesu tid, for lenge var jeg i døds-skyggens dal. Vi trenger Israels velsignelse, og våger ikke å hjelpe de kristne i Jerusalem. Bygg så videre på dette her, så dere kan stå trygt i det uendelig, på et eldgammelt fast prinsipp, og høyere løfte ifra Gud til min forfader David. Hjelp dem å manifestere fred imellom motpoler, hvor det egentlig bare er to brødre, som er sinte på hverandre! For Norge var løftets land, og lenge så jeg sorgen i øyet over hva jeg aldri skulle få klare, men så reiste Han meg opp ifra den blinde grav. For jeg følte meg såret for våre overtredelser, og utstøtt for våre misgjerninger. Min farfars ætt kom til Norge, og ble rikt velsignet av alle mennesker, for de var hverken partiske, eller egenrådige, men fulgte Gud, og ble til i Hans tid. Guds lys ble sendt til hedningefolkene, hvor fjerne kyster ventet på Hans lov. Jeg bryr meg katten hva folket tror på av lover, og religioner, så lenge de har mulighet, og kjærlighet til å velge det beste av seg selv og hverandre. Jeg bryr meg ikke om verden går i buksa på hverandre, så lenge det er en overordnet verdensreligion av sannhet, så menneskehetens karma, og åndelige evolusjon utvikles i tråd med høysiviliserte, utenomjordiske intelligenser. Jeg har ifra Herren en lov, og kommer som Moses med staven, for å rokke ved tro, og fundament, så ekstremisme, og terror blir utryddet i denne høyteknologisk, ustabile æra, gjennom et nytt inter-religiøst system, en UN av religioner, ledet av de kristne jøder, og Jesu hemmelige plan av gjenkomst, hvor vi er utbredt i forstand, forståelighet og kjærlighet, med mest mulig enighet, og minst mulig erobring, og tap av menneskeliv. Et nytt system må etablere! La Davids rotskudd spre sine blomster, og en hellig salvelsens identitet gløde over Norges land, med dette julens gledesbudskap, at de Hellige er vendt tilbake. Salig er du! Salige julefred, så dans rundt treet med glede, for tredje verdenskrig er utsatt! Halleluyeah.. Selv om far ble vendt mot barn, og barn vendt mot far, var det nåde, da Herren selv tok hånd, og beviste SIN sannhets vilje, og sa: Jeg vil..! Takk Thomas, som reiste seg i nødens stund! Fra nå av skal slektene prise meg salig..? :) Hehe. Jeg tror den som mister sitt liv, vil finne det, og saml heller skatter i Himmelen. ;) Selv om jeg i høyeste grad har tro på Israels rotfestelse i loven, og løftene, har jeg mer tro på Jesus Messias, for Han har utvalgt oss, og Israel har sviktet sine Hellige, så Lyset kom til hedningefolkene. Derfor må VI vise vår religiøse intelligens, og stå opp, vise muskler, og være lærde, suverene elskere ifra topp, og ned med gaver av gull, og teknokratiske løsninger i den overordnede del-organisasjon: kirken av enhet.

 

Her følger visdom.

 

Dette er hva erkeengelen Gabriel fortalte meg som første steg av loven over dette landet: Gjør det du vil, og tro det, men ærlighet er en dyd, og om du finner Gud er det stort. Dvs at du må manifestere din vilje, være hel, og tro det i ditt hjerte. Ærlighet smører verdens tannhjul, gir samfunnet fred, og er loven som dømmer alle hjerters indre, spesielt hvis en søker, og finner Gud, hvorpå man blir dømt av Herren, ettersom englene, og demonene kjenner alle dine tanker, i motsetning til hva populært er forkynt, for en ikke kan fornekte det en vet. Allikevel finnes ENORM nåde, for om så så ikke var, ville jeg aldri vært her idag. Englene, og Guds rike er RIKE på velsignelse, kjærlighet og miskunn. For to ville de spart en by, så frykt ikke dommen, og følge Herrens lov, som jeg skal gi dere! Elsk hverandre. Mine velsignelser ifra Zions berg skal komme over dette folk, som har Graalen, noe som igjennom Jesu smertes gjenopplevelse ikke lenger er en myte, da denne ble knust, og Hans ånd fløt ut ifra dette kjøtt, som nå er Kirkens åndelige overhode, og kilden til makt på Jord. Hans vilje skje! Den velsignede blodslinje som var tapt, men som Gud gav til hedningene ved et mirakel, hvorpå de innså sitt opphave, etter at alt gikk galt, hvorpå Gud så sa: JEG vil, og gjorde det på sitt vis, grunnfestet på sitt ords rikdom, og Himmelske visdom, som ikke er av denne verden, for Han har lovt meg sønner, og døtre så mange som stjernene, selv når jeg lå helt alene som blind, og jeg kunne ikke tro det, og løy meg ut av psykiatrien med et smil, for så å rundjules av politistaten som i en vaskemaskin, som jeg forstår, og tilgir i lys av sannheten, for det er bedre å være fri. For bitterhet er en gift man selv drikker, i håp av at det skal skade sin neste. Guds hånd er over meg, og gir meg kraft til mitt virke. Han setter høyt dem som setter seg lavt, og reiser opp den salte. Han dømmer den stolte, og priser dem som blir forfulgt av sin egen familie. At visse folkeslag alltids har dominert, er helt sikkert, og mantelen er ubetvilsomt gitt til de nordiske folkeslag, og de åndelige jødene, for profetien ble oppfylt, og verden visste ikke hvem han var annet enn han selv. Han var som David, og visnet i sin ungdom, lik en engel uten hukommelse, vandrende i omstridt mot-tvillinghet, av sjelens mørke sinn, hvor lysets dør til omverdenen var like langt unna som den brutte tråd i labyrintens mørke, og felleskapets lys befant seg like nært som nøkkelhullets avstand, hvor kamelen ikke kom igjennom nåløyet, bare jeg ved Jesus. I dette har Gud manifestet sin overlegne visdom, og ære, da han grunnfester det i sitt blods kjærlighets tilgivelse, og intet annet, da tidshjulet snurrer, og ingenting skjer på samme måte to ganger. Må Herren vise nåde til profeten, så sant jeg er den første og siste. Jeg har sett verden dekket av blå stjerner, samt Israel, og Egypt tatt i kjærlighet, gjenoppbygd, slik Enok ville ønsket, han som plantet drømmen om Himmelsk evighet i menneskers hjerte. Herren vil reise opp en Hellig Rest, og derved etablere en ny verdensreligion, som heller kan kalles et ansamling av de tidligere under Jesu enhets, nådes favn, hvor troen er vår dør til frelse, for slik var den kjærlighet han viste meg, og kommer han ikke i sannhet for å giftes med oss. Han vil gjøre tilbakeslag mot Israel i en kristen front, for all godhets oppfyllelse, og karmisk reformasjon av kristendom. At det er en kraftig, dvelende ånd i vårt folk, og at de har et formål, stolthet, og nasjonal identitet er viktig, og et faktum som ikke bør ligge i gravens tapte bønner til våre herlige forfedre, eller utvaskes av Amerikas globale saus. Vi trenger begge deler, og mister vi vårt eget kulturbilde, er vi en hel del fattigere. Dype røtter ligger også ifra vikingtiden, og denne styrke må reises på ny, da ørnekristne ser tiden lik en parade på gaten, og trår til, og henter vann ifra begynnelsen, som gis til sluttspurten. For slik trer Guds sønn inn i all tid, og det er deg, og ditt uendelige potensiale, så sant du også tror på din nabo. Jeg tror ikke på assimilering, og ødeleggelse av nasjonale identiteter. Jeg tror på verdensfred gjennom min versjon av Nietsche, dvs den lidende Jesusversjon, hvor man i slutten innser hvor sterk ens tilknyttning til ånd er, ja like sterkt som landets bønn for sine sønner, hvor det er ild som bærer barne ut av graven, inn i fremtid, og gledens nye sol. Dette bærer ingen vei, og om du hadde tatt tidsmaskin ifra femtitallet, ville det hele vært et mareritt. Nei, snarere en krig. Dette må gjøres noe med, og jeg tror åndelighet er veien. Jeg har blitt gitt all makt i Himmel og på Jord, slik også du er en del av meg, og vi er Kristus, sterke, og enhetlige. For Kristus er et prinsipp som lever enn, om du har han som frelser, profet, opplysnings-filosof, og/eller verdenslærer. Vi er gjennom Jesus utvalgt, og på toppen av verdens pyramide. I år 2012 gikk jeg igjennom Jesu liv, som jeg har mine notater på, og var ifra Hawaii til Israel det lidende Jesu lam, hvorpå når jeg kom til Jerusalem under løvhyttefesten lik profetert, møtte mennesket lik lynet, for det var tordenvær den høsten, og tabernakelet var åpent i byen, hvor jeg fikk delt min visdom. I slutten av uken endte jeg opp på bakken foran muren, ute av stand til å reise meg av Guds kraft, hvor jeg gret i 2 timer, for alt mitt liv var ødelagt, skjønt jeg bare skulle visst at det var snevre begynnelsen på min totale forvirring, ørkenvandring, og prøvelse, for dagen etterpå så jeg Himmelen åpne seg, og engler komme ned med basuner, og krone meg konge og Jesus, skjønt jeg aldri kommer til å tro det, og tvilens avvik imellom drøm, og virkelighet var den brann som ifra ungdom drepte broene til omverdenen. Jeg har all makt i Jesus, som profet av min tid, oppreist i Gud, som ingenting i meg selv, et mørke, hvor mine blåøyde venner, er brødre ifra skyens lys, og utgjør helhetens vesen, hvor vi venter på messias den tilblivende, og de visjonære fakkelens, hyrders gjennomgang i mørkets tunell, hvorpå dagen som venter, den dag hvor menneskesønnen våkner helbredet, og tar verden i eie, vil bli til evig ære for dem, mine ærede landsmenn. Vi har vært som mørke og lys. Tvillinger av samme sinn. Nå legger jeg stenen for fremtidens Jerusalem. Det nye Jerusalem, hvis dimensjoner er avstand imellom Jerusalem og Mekka, hvor også Roma er inkorporert. I dette finner jeg håp om en ny, vidunderlig renesannse, hvor pluralitetens, kjærlighets folk opptar hverandres tid i gjensidig utfoldelse av livets herlighet, og interesser, da alle tråder er funnet, og livet en himmelsk periode av lærdom på trappetrinnet mot en evigvarende verden av gjensidig felleskaps ild. Jeg tror på en fremtidig verdensorden. Et imperium av kongelighet, om så de bor i Disneyslott, og fratas all makt, men hvor vi uansett har en sann religion på topp, med religionsfrihet, og medmenneskelig balanse, i et velmenende, utilatiristisk, samfunn av frihet, under et verdensvidt, demokratisk styresett, hvor unikhet, og toleranse igjennom mine velmenende Guds engler på toppen, hardt prøvet av Gud, og fordømt for sitt tyranni og stolthet, vil lede i ydmykhets nød. For dette lever jeg, puster, og er til. Ingen kom til meg, og Jesus sa: Jeg vil. Oppretthold mine ord i Herren Jesus. Slik kan verden bli et tre, som strekker seg ifra dype røtter oppimot Himmelen. La ingen tro de har sannheten mer! For den skal bli åpenbart, og ondskapens terror ifra topp til tå må ta slutt, hvorpå vi endelig kan si den fremtidige terrorist: Se! Dette er din bror, og du har dette til fellesgrunnlag for din tro, for vi løste dette problemet for hundre år siden. (har vi noen frivillige?) For vi må rydde bort ekstremisme, og ugang imot verdens kvinner, som f.eks innen Islamske stater, hvor de må se enhet i religion gjennom min sannhet av det nye Gud gjør, og vokse opp til en ny alder ifra kjærlighets omvendelse. Vi har fått makt ifra Herren, har velsignelsen ifra Davids trone, og er verdens beste venner. Mine blåøyde svin våker over dere, og Herren kommer for å dømme oss som KRISHNA YAHWE MAR, om ikke vi vender om for lysets kjærlighets balanse. For Gud har grunnfestet meg på dette, og reist meg opp for dette, som jeg alene lever for, i trofasthet mot Gud.

 

 

 

Jeg har en drøm. Jeg tror på et pluralistisk verdensbilde, hvor en kan reise trygt over alle landegrenser, og erfare all unikhet, nyte verdens godhet, og hvor en blid middelklasse vil underlegge seg den gode overklasse. Jeg har en drøm hvor vi legger ned våpnene, og omfavner vår enighet i vårt felles opphav, og elsker hverandres ulikhet, lik vår far i Himmelen elsker hvert menneskes unikhet. For så er min makt til å kalle selve ild ned ifra Himmelen for å skape kjærlighets respons, fremtil alles hjerter er forent, og forandret, for Gud gjorde i Jesus Thomas til et verk av sin hånd, hvor det menneskelige dør, og oppvekket altet, den Herlige Kristus i alle mennesker på jord, gjenopprettet i det nye verdensvide Israel, hvor han gav oss sannhet som vern i vår ferd, og reddet oss ifra krig igjen, og igjen, da de i tro hadde belyst ham med kjærlighet for hans hjertes strev, og uendelige heltemodighet. En kjærlighet så stor, at det var som om Han bar hele verden, som han elsket, noe som har lært ham hvor farlig det er å isolere seg. Det må ha vært ett eller annet som holdt de andre i sjakk, for jeg var kjekk, ung, isolert, men alltid grei og optimistisk. Kanhende hele denne verden var med på spillet. Hele denne lysets nasjon, som dreper sine profeter, som blir reist opp av Gud, så det blir vist for dem at Herren elsker dem, og er trofast, selv om ikke de er det. Så hans nåde er evig, grunnlagt ifra Zion, som hans løfte til Davids ætt, og videreført til Norge ved det Hellige blodet. Jeg tror ikke vi så enkelt burde la oss erobre utenifra, uten først å erkjenne muligheten som folk, og nasjon, adressere dette i virkelighetens lys, og tenke fremtidsrettet ut ifra dette, hvor resten av verden også snart står ovenfor samme problem, da vi ved dette skyller gullets velsignelse, som en konsekvens over dem, da vi er på pyramidens topp her på vakre moder jord. Så man kan si at den enhet, respekt, og flerfolds nasjonale stolthet, samt individuell unikhet i pluralismen til ulike folkeslag, er et faktum som må bygges i Norge, for vårt folks vel, og fremtids beste utsikt fremfor nye landsmenn, og verden ellers. Så sant vi er sterkest i oss selv, i det nasjonaliste kraft-tak i kulturlysets fremtidsland. La oss ikke unngå å adressere et problem, bare fordi en overmakt, som i stor effekt er representert av utenlandske overhoder, holder oss nede, bare fordi vi er redd for å kalles rasister. Jeg har En ting å si dere. Jeg er utlending. En fremmed for verden. Verre enn en svarthudet. Jeg vet hvordan forskjellsbehandling er, og tro meg. Dere gjør ikke innvandrerne NOEN tjeneste OVERHODE ved å skjule deres aggresjon, tillit, eller mistillit, eller nasjonal-romantiske stolthet. Tro meg.. Det er det eneste som kan redde dere, OM dere har kjærlighet. Det kommer en dag, hvor ressurser vil være mangelfulle, hvor raser, og religioner krasjer, og hva skal dere gjøre da? Drømme oss tilbake med en tidsmaskin, og ønske vi hadde løst det ifra begynnelsen av? Religion er hovedårsaken, men så er det at alt relativt av sin tid, kommer som en visdomslekse av historie til oss, under verdensreligionens overmakt, da vi ser hva som artet seg i eksemplets sammenheng, hvor det f.eks i Islam var snakk om erobringspropaganda etter min mening. Gud velsigne profeten. Religion er erstatning for felleskap med skaperen gjennom gjerninger, men Jesus lærte at Guds rike bor i dere! Du er hellig, sann, og Guds barn, for følg sannhet, vei, og ys til mesteren Jesu bolig, og vit at alt godt vil bli ditt, så sant du tror din vilje, og ikke er mismodig for å gjøre feil av din natur underveis. Slik lærer man, og unnslipper den dogmatiske religionens bitterhet, som biter Akilles i helen, slik det var i meg senere i livet. Det eneste vi sammen kan gjøre, er å komme overens på det paramytologiske plan, for resten av verdens barns fremtidige håp både i midtøsten og her, ja over hele verden, på denne dørterskel, hvor etter en negativt utfall av verdensmakters majestetiske kræsj, vil være nødvendig med et fn, og resolusjoner innenfor oven-nevnte temaer ang. religiøs enhet, da lotusblomsten skyter til. Hvilket valg har vi, da mestre styrer ved vår side? Vil vi gjøre det på det beste vis, oss, som verdens barn, eller vil vi underlegge oss deres selvgudlighets illusive feudalisme?

 

Ved gjensidig respekt, kan vi komme langt.

 

JA, jeg ELSKER alle folkeslag, og ALT Gud har skapt, og utrykt seg igjennom, like mye som jeg elsker naturens mangfold, slik som jeg ELSKER mine egne folkeslag, og røtter, for det bor i en, og tar nye former i livets uendelige dans uten stans. Det burde alle gjøre, for det er da verden i sannhet ville nådd sitt høydepunkt, og vi kunne fått pluralisme, frihet, og sann forståelse for både vår egen, og vår nestes verdi. Hvordan kan man integrere når man ikke har substans, forståelse, eller respekt for både seg selv, og sin neste? Er ikke religionsfrihet noe av det vakreste i verden om det fungerer? Så la oss stå sammen, og kaste hattene i været, slik våre forfedre ville ønsket, da Harald Hårfagre samlet alle klanene, vidt forskjellige folkeslag, under ett banner.

 

 

 

Kjære nye landsmenn, jeg føler med dere, og vet hva det vil si å bli kastet bort, forskjellsbehandlet, og utstøtt av mine egne. Jeg vet hva det vil si å bli mishandlet, ødelagt, torturert, og forfulgt på grunnlag av religion. Jeg vet alt om smerte, og bønnhører dere. La oss stå sammen som kristne, og muslimer imot hegemoniet, idiotien, satanisme-humanismen, og troen på at det ikke finnes en Gud, for dette har vi til felles, og en aller viktigste faktor er det! Nok er nok! La oss legge ned våpnene, og bevare våre hjemland, både du og meg, jøder og muslimer. (Israel har sannelig endel avansert teknologi, geniale tanks, og ikke minst atomubåter, som har sverget å utslette Israels fiender om så det skulle bli atomkrig, så HOLD OPP, for ingen vinner noe slikt (annet enn korporasjonene som vil ha angivelige oljefelt i etterkant av å ha tjent på krigen)) Vil vi la dem ha dette, leke med oss, ødelegge våre barns fremtid?? JEG vil, kjære muslim, og DU vil, kjære søster, SE ditt LAND på NY! Åh, Jesus, hvor jeg trodde verden gikk under, men vi har en sjanse nå på ny! Gud er med oss, og vil velsigne oss som enhet, bare vi legger ned alle våpen, som vil skje når de ser Guds velsignelse over vår kommende, revolusjonistiske enhet her i vesten. For Herren skal gjenoppreise kirken til sin fylde denne gang, og frihet, likhet, og brorskaps glede hvor omsorg, arbeid, og frivillig kjærlighet gjør ordentlig det som en gang startet nede i dagens kaos-senter, nemmelig Paris. Vi skal stå sammen! For i dette ligger fremtiden for våre barn, og kampen mot slangene, og de selvsympatiske, jødiske supermektige, som snor seg, og skaper fremtidig uro for profitt. Vil du være deres finger, og dø for deres fremtids gull? Er ikke tilgivelse, og tålmodighet et anslag vi ikke kan la være med? La oss følge våre hjerter i dag-gry av denne garantert kommende, nye verdensorden, hvor en Solen gryr, så vi kan gjøre det beste ut av det! Jeg skjems over at Isak, og Ismael, mine brødre, sloss når deres Gud heter Yahweh Allah, i sannhet..! La skriften om Jihad fare bort! Se rundt, lær av Bahaii, lær av meg, og vit: Wow, Gud er stor, og jeg kan ikke vente med å reise verden rundt, se, og lære ifra alt han har irettesatt, alt i sin tid, og til sjarmpryd for hvert folk, i denne menneskets lotusblomst. Takk Ahayah, den store altets Jeg Er! La det være en ende på Kali Yuga, og begynnelsen på en fredens tid. La det være en tid hvor vi kommer sammen over landegrenser, og inn i hverandres hus med kjærlighet og forstand! Forstand for hverandre, i kjærlighet, for er ikke den vår redning, og mektigere enn hat? Må vi ikke så tro? La det ikke være en tid hvor vi gnisser mot hverandre, men hvor vi lar kjærlighetens lim, og sannhets fornuft råde, sammenvevd i samliv, hvor vi deler grenser, som naboer, hvor vi lever sammen, for vi vet vi alle er like på innsiden, og sannsynligvis har samme Gud! Selvfølgelig har vi det! La oss holde denne klode i menneskelige hender ved å ta ansvar, for så å bli utdannet til å ta del i et univers av høyere intelligens, hvor vi kan pleie hagen ved vakker teknologi, ikke lengre brukt til orkaner! La det bli en tid av forsoning, og tilgivelse i stedet for kamp og uro. Dette er hva jeg har lært, og jeg har lært en ting iløpet av hele livet! Alt handler om tilgivelse, og det er hva som tar livet av meg, slik Jesus døde på korset, og vant seier, og slik Gandhi reiste opp et land, reiser vi opp en drøm ved våre bare føtters hellige drøm i dette vidunderlige Guds tempel kalt jorden. Hvis ikke ville jeg aldri vært i live, for du kan drepe en drømmer, men ikke en drøm! Slik er så meningen med livet blitt åpenbar i Jesu offer. Å leve for noe høyere, og gjennomgå kosmisk regresjon av altruistiske, tilgivende metoder. Om ikke jeg hadde skutt meg selv, etter å ha blitt forfulgt hundre ganger, ville jeg blitt skutt av noen andre, og jeg har hatt revolvere rettet strakt imot mitt hode, skal jeg si dere brødre, så tilgi! For hvis ikke JEG lager terror, skal ihvertfall ikke du! Skal vi bygge bro her i verden, så la oss gjøre det her i Norge, hvor vi har et fritt land, talefrihet, og forhåpentligvis fremtid for våre barn. Haile Selassie! Jeg BER for dere, foran VERDENSETERNE som overvåker meg, som jeg velsigner med håp om kjærlighet, og i bønn for mine fremtidige BARN, på mine knær. Jeg ber. Jeg VÅKER over dere i KJÆRLIGHET, og river i mitt blødende hjerte av alt som har kommet ut så skjevt, for alle lider. Tusen takk for at DERE støtter dere selv i all god tro, og elsker din neste ved å støtte meg. Takk for nylig, og tidligere støtte i bønn, håp, og kjærlighet. Må vår reise bli fullført, og Jesus ta jorden til ekte. Takk Jesus.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Det er nå, etterhvert, blitt vanlig oppfattning at jeg var en slags «messias».

 

At jeg er et slags «annet komme». Men jeg slettet alt dette, uten å ha vunnet frem. Bare ødelagt meg selv enda mer.

 

Jeg lever i et fengsel av rotter, som omringer meg, og jeg prøvde meg på sannhet, og hjelp, men det var ikke en trofast i hele verden, verre enn med Sodoma og Gomorrah.

 

Alt de sprer er falskt rykter i et korrupt politisamfunn. Heldigvis er de eid av staten, som er eid av korporasjoner, tenketanker, hvis så er eid av den religiøse elite, som igjen er eid av..., som igjen blir bosset av, så sådan kan de stille opp for meg, om de vil se bestefar leve til sine gamle dager.

 

Hva skal jeg gjøre? Hvorfor blir det ingen revolusjon? Aksepterer de kristne denne smerten min? Hvor var en hånd? Vi trenger en rød, samholdsrevolusjon innen kristendommen, der vi aksepterer fakta, og får virkeligheten til overflaten, og tar et oppgjør med dette korrupte overvåkningsproblem. Vi burde stå sammen, gi blanke faen om hvem som puler hverandre, så lenge vi kan gjøre noe med denne satanismen, offringen, og det hyklerske hysjeriet til politistaten. Jeg har lidd slik som Hans Nilsen Hauge! I grufull urett, som nesten tok mitt liv..! Vi burde sørge for at kristendommen, og menigheten er det aller beste i verden, på daglig basis. Vi burde i kameratslig ånd, lik de første kristne ber for oss, sørge for arbeidsplasser, starte arbeidsgrupper, reise opp entreprenører lik Hauge, og være det beste samhold her i landet siden den første kirke. Så burde vi bli en politisk majoritet, og gjøre noe med disse oljebaronene, som styrer landet vårt, ikke nødvendigvis i venstresosialistisk forstand, for vi trenger kapitalistene. Slikt er vakkert. Å være kristen, i denne kommende, revolusjonære tid, burde bety samhold, respekt, og ønske om en bedre fremtid av kjærlighet, og omfavnelse for alle menneskers barn, og burde sådan være siste skrik, og gøyalt, da du er med i min visjon om å samle verden, og svare på spørsmålene som må svares på for vårt alles beste i gryningen av et nytt årtusen. Ditto.

 

 

 

Alt er et HELVETE for meg..! Jeg elsker dere allikevel, alle sammen.

 

Slik er jeg bare. Jeg tror Jesus må ha vevd seg inn i meg. Luv you all!

 

Vær grei, er du snill, og vennligst slutt med offring av barn, etc.

 

Gud var så vred, han brukte meg til å sette verdens krigsoffer på pause.

 

Thank you Lord.

 

 

 

... Some Gods, that have different names in different times, and cultures, are often co-labeled as «dying gods ... We hope Yeshua Ben David is coming soon. Thank you.

 

 

Treenighet er en fin tanke, selv om tre i en er litt absurd, men det funker i forhold til det nytestamentlige budskap i tillegg. Ånden er Guds rike, og kommer via Guds syv ånder, og Guds hierarkier, samt gjennom salvelse ifra mennesker, engler, lovsang, og selve vevet av all skapelse, og blir høyere densitet nedover, og lengre nedover til hva vi her ville kalle en bioscalar evolusjonsmaskin i det fraktale tvilling-univers av uendelige paralleler, og elyptiske kurver, hvor vi er fanget i Guds bilde, og hvor de humanoide alene iblandt det fysiske univers har tilgang til det personlige forhold til den Høyeste Gud, som er i vårt bilde, og den kraft det medbringer til omgivelene. Hvis vi i denne suppen blir til i det som er spontan evolusjon av en Guddommelig tanke, som danner den åndelige kopi for hvor molekylene skal ende opp, må man argumentere at vi lever i et slags panpsykistisk univers, hvor vi alle er skapere, ettersom bevisthet har den evne, og vi er Guds barn, dvs det ultimate iblandt verdens skapninger, en heller ganske sjelden vare, som har kosmisk trøbbel kalt mangel av deltidsminne, og er en pris ødelagt av djevelen. Sannheten er at vi aldri når vårt sanne potensiale utenat vi er i Gud, og at ingen mennesker i live her idag er i nærheten av vårt potensiale, eller vet hvor mektige vi er. Derfor ondskapen flink til å forklede seg, og skylde på andre. Aldri undervurder djevelen, men stol helt på Gud, for jo mer du ser på djevelen, jo større blir han, akkurat som når man er mørkeredd med ei lommelykt alene, og man kan ikke hindre en fugl i å fly over hodet, men hindre dem i å bygge rede. Djevlene bruker alles feil, og høyteknologisk vissvass idag for å utrydde den opprinnelige menneskehet, en del jeg representerer, og jeg ønsker alt for dem, og ville heller sett verden utslettet, enn at vi går inn i et evig, selvutslettende sirkel-sirkus av hegemanisk kjærlighets-sorg til vår skaper, som vi ikke vet er der, eller kan kontakte pga vår inhumane forkludring av dna, og telepatiske antenner, da vi omfavner alle andre, og umiddelbar tilfredsstillelse, istedet for å følge Guds bakvendtland lover, og lik buddha søke en vei i frihet FRA kjødet, istedet for frihet til å være fri, og til frihet har Herren frigjort dere! Som forsåvidt ikke bryr seg, selv om han egentlig gjør det, som gjør det ekstra grufult. Vi ser ham bare ikke, da dette universet er ekstremt lite, galaksene små, og mennesket.. Heh.. At det finnes en Gud er så stort at med den storhetsfølelse man føler, nesten kan nå han, og om så er mulig, lik Jesus viet sitt liv, døde for, og oppstod for, med det vi i India kaller regnbuekroppen, er det så umenneskelig enormt at vi burde vie våre liv til det, som om det skulle være den ultimate mening. Hvis han er kilden til alt, må han også være den ultimate lykke, og med string teorien av de paralelle univers, må man selvsagt se ned på den selvtilfreds sataniske banden som opphøyer seg selv til slik meningsløs forkludring, noe vi mennesker har gjort, og feilet i, lik i "The Matrix" altfor mange ganger, som funker fjell for djevelen hver gang, og holder oss i en tilstand av tilblivende evolusjon, som i embryoet, eller barnehagen, om du vil, hvor intergalaktiske konføderasjoner ikke kan gripe inn, da det er ekstremt hellige øyeblikk, som lærer oss alt om Gud, selv om de i maange anledninger bryter inn allikevel, om så er nødvendig, som f.eks igjennom hele gamletestamentet, ved atomprøvesprengninger, (gjør research) og værst av alt.. Ved luftwaffes invasjon av England. For samtlige raderer, og flyvere selv flyktet beint tilbake til Tyskland, etter å ha antatt Englands luftvåpen, og luftbårne fly som ekstremt overtallige, selv om sannheten var stikk motsatt. Dette er vel kjent, men som alle andre mirakler, holdes det nede. Om denne "Guden", som vi etter all filosofisk, og KORRUPT, moderne, vitenskapelige teser ikke burde like har mulighet til å kontrollere substanse på dette tredje plan. Wow.. Da er vi fucked. Det vil forklare hvorfor verdenseliten går igjennom slike utmanende, tidskrevende tiltak over århundrer, for å bryte ned den menneskelige vilje, så vi kan assimileres i deres suksess, til resten av umiversets forgremmelse, da helten til slutt blir antikrist, og de eldgamle, onde gudene kommer tilbake. Må det aldri skje! Jeg tror, og har i sterk kraft, og med klar, åndelig tydelighet sett, for første gang i mitt liv, Guds komme, og en intrikat maskin av masse hjul, som liknet veldig på det som beskrives i profetene. Den var enorm, og dekket hele himmelen...

 

 

 

Vårt menneskelige sinne, er veldig meningsløst, og infantil for den store universets skaper, og han gir dere profeten Thomas, som gjennom å oppleve all smerte, vinner seier ved valgets strek, da jeg valgte å tilgi, og hverken bedrive terror, eller skape død, oppnådde mystisk enhet med skaperen, sluttet å spise mat til, og med, (annet enn honning, og gresshopper) , og ble ravende gal, samt mer intelligent..! (men ikke nok) Gud gjør de vise til skamme, og oppreiser det som ingenting er, etter at jeg kom tilbake i denne verdens endes time, hvor månen ble til blod, solen formørket, far vendes mot sønn, og det er rykter om krig over hele verden. Etter å ha vært som en slange på sitt leie, og halvveis bitt av sin tunge i smerte, selv om jeg ikke er noen slange, annet enn at jeg lå halv-veis blind, som ei Arya Stark i sine siste djerve kjemper for sitt liv, og videreførelsen av sitt slag, allikevel ødelagt, og fordrevet av de kristne, venner, og alle jeg noen gang holdt nær, ja alle, kom enden, og Gud reiste meg opp ved engelens kraft, og gjorde meg til en profet på ny. Det begynte i sommer, og jeg fikk tilbake sjela mi, og vil aldri forlate Herren igjen. Det er en demonstasjon av Guds nidkjærhet, og at selv om alle andre gir opp, vil han aldri bryte sine løfter, eller pakten med sitt folk. Nada. Det skjer ikke. Dessuten lærte jeg livets lekse, som er Guden, stolthet, døden, og Mennesket på et KORS, som symboliserer død, hvor JESUS stod opp igjen, og på det vis symboliserte oss, da han sådan åpnet Himmelens port av Guds ånd til alle folk, og strengt talt reddet en hel planet, gjennom ånden. Jeg fant endelig ut at meningen med livet er selvoppofrende kjærlighet, altruistisk gjenforening, det å unnslippe sykluser, finne Gud, og derved unnslippe det gnostikere kaller hypnose ved regresjon, da du er født ren, men glemmer alt i en verden av voksne barn. Dette er sannheten, og går inn på Lucifers fall, Bibelens sanne avsluttning, som er Jesu korsfestelse, slutten på "gåten" (hallo) , og den døende Gud er veldig erketypisk. Jeg  fant det ut etter at jeg sannsynligvis brant ut 50 av mine leveår, uvillig, som et offer, uten oppreisning annet enn videre tortur, psykiatrisk fengsel på urett grunnlag, lagt til rette av løgnende foreldre, og absolutt forlatelse av kristne, venner, og familie, akkurat som Jesus, selv om jeg kanskje kan ha et liv takket være fremtidig teknologi, eller Guds kraft. Jeg satser på TEKNOLOGIEN!!!! Du har Guds kraft, og Satans kraft, som regel ifra høyre, og venstre side, slik det ihvertfall er med meg, og djevelen er kraften av det fysiske. Entiteter under Gud, engler som tjener seg selv i det høye, etc, kan lure en trill rundt, og føles akkurat ut som Gud, så du ikke ville forstått bæret om du ikke hadde meg. Vær på vakt! Det er mange kristne forkynnere, som like gjerne kan være magikere! Hvem kan dømme! Rett ditt hjerte til din Gud i tro, og ikke til et menneskelig idol. Kristne er forbudt fra å ha avguder, avgudsbilder som f.eks korset chi xi stigma, og trenger hverken templer, eller presteskap, da ånden var virkelig. Så kom dyret, den katolske kirke, som profetert av Johannes, og profeten Daniel.

 

 

 

Satans kraft er også på godt og ondt, som en tvilling, og er le force, som egypterne først kalte dette universets potensielle kraft, og som ble popularisert gjennom Star Wars. Det er kraften som Mesterarkitekten, som er lavere enn Gud, og sannsynligvis skaper av det fysiske univers har - den kraft som egentlig er Lucifer, Sataniel, kjeruben, Mesterarktitekten, og Demiurgens ånd, som ofte blir mistolket med Yahweh, men som er i hele det fysiske univers. Satan har skapt den fysiske bipolarismen, og snur alt på hodet, så lenge han allikevel kan kalle det lys. :) Den er ikke den hellige ånd, men Satans kraft. Endel gnostikere tror at den Hellige Ånd er Lucifers kraft, og.. Ikke tro på det.

 

 

 

Det er derfor han hater oss, ettersom vi har Guds ånd, og er i Hans bilde, for vi er harmoniens opprettholdere i Guds Hage, det levende univers, og mesteparten av de himmelske ordner. 90% av universet jobber for denne sanne Gud, og er engler i hagen!!! Gud bor inne i deg, og vi er guder, som Jesus sier. Han, hjørnestenen, Guds tempel, er vårt utitmatum, og vi kan bli lik ham. Det perfekte mennesket, som tro meg, var ekstremt uperfekt. Med skjev nese, slik som de menneskelig-gjør han i den gresk-ortodokse kirken. Guder. "Kraften" derimot, er en trolldommens ånd, og har gode, og onde aspekt, som vi ser i skapelsen. Når det gjelder den Sanne Guds Ånd, er den av en helt annen sfære. Noen tror det er den samme som the Great Spirit iblandt amerikanske indianere, og den eksisterer overalt den får innpass, parallelt imellom Gud, og menneskene i verden, ettersom verden har fanget oss her i Ehyeh sitt bilde. I dette onde, fysiske univers. Så hvor enn Guds barn er, finnes Ånden, for vi er i Hans bilde.

 

 

 

Tyven vil alltid prøve å korruptere det sanne, og i dette tilfellet både på godt og ondt. Smarte skapere av universet.. Ved at Jesus ofret seg på korset som Mennesket av leire, blir vi tatt opp til Hans familie, og dimensjon. Offeret gjorde at vi hedninger var mottakelige for ånden, ettersom Han inkorporerer hedenske religioner som Guds perfekte lam, og derfor ofrer seg for hele verden på korset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesu gjenkomst

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 22.10, hvor det står om vannmannens tidsalder, gir en tydning til Jesu gjenkomst som i vannmannens tidsalder. Til din opplysning er det mye mulig at hans gjenkomst er i oss, og at gjennom verdens renselse i den siste vekkelse, åpnes portene til Himmelen, som gjør at han vil kunne manifestere seg som Herre over verden litt enklere. Han har i grunnen vært omkring i 2000 år, og dukker opp i drømmer, visjoner, og rent fysisk her og der. Dette finnes det tusenvis av vitnesbyrd om. Du ser.. De tidlige kristne trodde_virkelig_at han ville komme tilbake i deres levetid. Disse tidlige kristne var sannsynligvis temmelig orienterte, åndelige, og vi burde tillegge dem credit. Når disse altså tok feil, og han ikke er "kommet igjen", selv om han er en altomfattende Gud, og er her nå, burde vi også revurdere tolkningen, og forstå litt av bibelens mystiske liknelser, og metaforer, så vi kan forstå meningen. Den kosmiske kristus kan ta bolig i deg, og er ditt potensiale, som klart kommer frem i skriften. Han var vårt eksempel, vår øversteprest, og vi er kalt til å bli lik han. Vi var ikke anderledes fra Jesus. Han var fult menneske, og når han sier Jeg Er, har det sannsynligvis med at han har nådd opplysning, og blitt ett med Gud, eller at han er den del av skaperen som ble igjen i universet, som endel i den muslimske "faithfull" bevegelsen tror. Spør du meg_er_Bibelen en mystisk metafor, så det går ikke å komme utenom at majoriteten av kristne sannsynligvis vil gå på trynet, og gjøre et dårlig eksempel av seg selv_og_Gud, om de ikke åpner øynene og omfavner sannheten om Jesu lære.

 

 

 

Det er i grunnen relativt enkelt. Jesus kalte seg menneskesønnen, selv om han er Guds sønn. Vi er mennesker, og på lik linje med Jesus. Jesus sier vi er Guder. Vi er altså alle skapt i den Høyestes bilde, og er Guds sønner. Han var veien, sannheten, og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Dette er fordi han åpnet porten, oppfylte Guds plan som den perfekte av vår art, og sådan forsonte den, og ble vår åndelige øversteprest. Det blir dessuten ingen unnskyldning at vi bare er mennesker. En lære kristne så ofte ydmyker seg i, av falskhet, og dummer seg ut ved. "Jesus var Gud, men vi er bare mennesker".. Sann tro er i identitet som Guds sønner og døtre, og det er når vi ber utifra det at vi får makt, og myndighet i det åndelige. Tro meg. Jeg har sett litt av hvert, og hatt min kamp.

 

 

 

Det ser ut til at mystisistiske kristne ligger et par tusen år i forkjøpet til resten av den frelste skare.

 

 

 

Det vanligste eksempel, iblandt mange, er profetien som ligger i det amerikanske segl, som er en nedtelling til begynnelsen av vannmannens, og den "gylne" tidsalder, hvor den kosmologiske gudeplan av evolusjon ligger til rette for at mennesket på ny vil erkjenne hva de_virkelig_er, og leve gode dager i fylden av det. Dette vet du om du har lest bloggen min. :) Forhåpentligvis blir dette en langvarig, verdensvid høysivilisasjon ledet av et åndelig presteskaps reformasjoner. Dessverre er det en mørk allianse som må overbevises, omvende seg, eller nedkjempes. Det vil sannsynligvis bli det siste, ende i stort mennesketap, forfølgelse, og krig. Det er godt mulig at Jesus kommer igjen midt oppe i denne forestående apokalypse, men for nå er jeg redd vi må REDDE OSS SELV.. og hverandre, for Gud bor i DEG, og kaller alle mennesker til å være det beste av oss selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud?

 

 

 

 

 

 

 

En dag ute på byen traff jeg en hardcore punker med et godt hjerte for kristus. Når spurt om hvor Gud var, og hvordan man kan forstå han, fortalte han at han gikk ut, hentet en liten stein, og gav den til de som spurte. Nå vet jeg at vi alle har forskjellig evne til å tro, men tenk bare på lovene som holder alt sammen på plass. Tenk på det fraktale univers av uendelige spiraler, og magnifikasjoner, hvordan det som er i det lave, er som i det høye, og hvordan energi forplanter seg bare i tanken, og dimensjonene som i himmel så på jord, oppe og nede, og hvor lite sannsynlig det er at vi mennesker er på denne kloden, og i det hele tatt har endt opp med å tenke på om det finnes en Gud. Selvfølgelig finnes det en Gud, så sant som det fins godt og ondt. Spørsmålet er hva du vil la bo i deg. Velsigne deg.

 

 

 

 

 

 

 

Jesus brukte lignelser fra naturen. Jeg tror mye av Gud er iboende i mennesket, og ressonerer med visdommen i hans skaperverk. Vi er knyttet til alt, og hverandre, enten vi vil eller ikke, og velger selv om vi vil påvirke på godt eller ondt. Alle mennesker har dette valget, men vi må gjøre opp for oss. Det vakre er vesentlig, og verdt anseelse, for i slike ting bor denne verdens Gud, men i det høye, og skrøpelige bor Jesus. Les saligprisningene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diasporaen:

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_diaspora

 

 

 

 

 

 

 

Levittenes blodslinje er kalt kohanim, og er ifølge tradisjon, og dna tester Arons etterkommere, som via oral tradisjon har trodd at de er avstammet fra ham, selv om bare halvparten er det, og Boba stammen i afrika har større andel diasporajøder. Jaja. Litt interessant.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioYAjdDALqk

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1622, og teoriene om nordisk israelisme, og spesielt de siste to hundre år har det som antakeligvis er etterkommere av de tapte stammene kunnet knytte seg tilbake til sitt opphav.

 

 

 

Mange tror europa, og de nordiske folkeslag er etterkommere av Israels stammer.

 

 

 

Disse opinioner er ganske enige, og peker på antropologiske likheter i stedsnavn, historie, opphav, og tradisjoner. Det er interessant å se teorien om jødenes utflukt, ettersom det sammenfatter med de tilblivende folkeslagenes opphav som her:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8qUGzEBpYE

 

 

 

 

 

 

 

Det er bred enighet i hvem som er de tapte stammene:

 

 

 

http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/0103/010301_e.html

 

 

 

Uttdrag:

 

 

 

* Reuben was important in France, Issachar in Switzerland, Benjamin in Belgium, Zebulon in Holland, Dan in Denmark, Naphtali in Norway, Gad in Sweden, the country of Finland was influenced by the Tribes of Simeon, Issachar, and Gad; Simeon, Dan, and Ephraim were important in Ireland.

 

 

 

 

 

 

 

Same historie på den populære side:

 

 

 

http://hebrewnations.com

 

 

 

 

 

 

 

Vi er ifølge hebrewnations etterkommere av Naftalis stamme her i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Norges arv fra fortiden, en bok av Ivar Madsen, slår samme konklusjoner som ovennevnte teorier.

 

 

 

Snorre skrev at vikingene stammet fra kaukasusområde, hvor jødene også sannsynligvis var på samme tid, og man kan se likheten mellom Vaner, og stammen Dan/Daner/Danmark, og imellom Aser og stammen Asher. Danmarks flagg er dessuten fargene til den jødiske stammen Dan. Det er dessuten et spor av deres vandring i stedsnavn, og i tradisjoner.

 

 

 

Det er f.eks enkelt å se likheter imellom det jødiske, og det druidiske presteskaps, tradisjoner, kalender, og ritualer...

 

 

 

http://hebrewnations.com/articles/secular/druids.html

 

 

 

Noen tror løven i våpenskjold til adel, og kongelighet i Europa er fordi de nedstammer fra kong David, noe the Priory of Zion beskyttet, ergo alt oppstyret i Da Vinci Code om den hellige graal, og de falske teoriene om at Jesus hadde etterkommere.

 

 

 

 

 

 

 

Mange tror Tengu Japanere stammer fra jødene, ettersom de har et eldgammelt speil, som angivelig har navnet til den sanne Gud Ehyeh (halleluYeh!) Yeh-shua skrevet på baksiden i hebraisk, og svært like tradisjoner. Verdt å se:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4HF2FkRE-PU

 

 

 

 

 

 

 

Det er endel uenigheter rundt de tapte stammer.

 

 

 

http://www.askelm.com/prophecy/p900703.htm

 

 

 

Uttdrag:

 

 

 

Indeed, when those in the Northern Ten Tribes broke away from Judah after the death of Solomon, the Ten Tribes (which formerly were recognized as separate national entities in the time of the Judges) then became officially known as Ephraim. There are 24 references to the Ten Tribes being called Ephraim in Hosea alone. was to fulfill the prophecy of Jacob that Ephraim would finally become the ruler of "a multitude of nations" (Genesis 48:19). This is when the Ten Tribes (who were once tribal nationalities) became a single commonwealth of nations under the control of Ephraim. Their national existence continued for about 250 years -until the time that they were carried captive beyond the Euphrates River by the Assyrians. In fact, a number of northern Israelites fled to the Kingdom of Judah when they saw the Assyrians beginning to invade their country (II Chronicles 34:9; 35:17,18) and they joined with the Jews of Judah -- even returning with them to Jerusalem after the Babylonian Captivity (I Chronicles 9:2,3; Luke 2:36). All these remnants of the Ten Tribes who joined with Judah in Jerusalem (including Benjamin and Levi) were known as "Jews" from this time onward (e.g. Acts 21:39).

 

 

 

 

 

 

 

Paulians

 

 

 

 

 

 

 

Paulianere. Hvor mange følger ikke Paulus, uten å tenke på hvor viktig trofasthet, og syndfrihet er. Tilgi oss Gud. Ateister er på mange måter de reneste, og mest åndelige, for de har ikke sett sannheten enda, og åpnet øynene. Paulus er antikrist. Punktum. Det er ikke nødvendigvis så galt. Jesus var en liten antikrist han og. Dette terminologiske begrep må være et av de mest vidtomfattende under lupen angående studier av Bibelen. Paulus handler på mange måter om strevet, og alt mulig forskjellig, mens Jesu lære er klar. Hverken Paulus eller Jesus ser ut til å følge jødedommen, med mindre teksten er redigert. Lev livet i ånden, og gjør hva som er rett etter ditt eget hjerte, for du blir dømt etter hva du selv dømmer. Det som er urent for en, er urent for en annen, selv om de ti bud må følges, om man skal inn til Himmelen. JUST SAYING! Jeg tror det finnes unntak, men slikt KAN man ikke gå inn på. Vi er Gud fra vi er født, skapt for vidunderlig tilværelse med hverandre og Gud, men vi absorberer synd, og det er noen uenigheter i forhold til hva som er synd i våre dager, mye pga jødedommens doktriner i motsetning til Paulus! Så derfor synder vi enda mer enn om vi ikke visste av synd! Ironisk nok noe Paulus selv illustrerer i romerbrevet. Vi er messianske! Vi må leve som rene! Jesus kom dessuten for å oppfylle religion, og er i religionenes, og mytologienes bilde. Han var messias. Til hele den åndelige verden. I ham finnes alt, og han er ordet. Jødedommen er mørket, og hedningene er lyset. Det er mørket ettersom det er fullstendig korrupt, helt ifra begynnelsen, lik resten av all verdens religion.

 

 

 

Søk Mesteren. Hvor du finner ham kan jeg ikke vise vei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IAhDGYlpqY

 

 

 

Wherever I go preaching the good news about Jesus our Lord, I find that there are sceptics towards religion. They all seem to agree that religion caused a lot of wars, and is bad for humanity.

 

 

 

To that I answer that religion is a bad replacement for relationship with the creator. 

 

 

 

The teaching of Jesus is that He is the truth. Religion is a manmade system of beliefs, often used to further mankinds own agendas of corrupt beliefs, and to benefit from it. Christianity has been used.

 

 

 

Belief is different than truth. Jesus said he was the way, the truth, and the life. Nobody comes to the father without through me. Thus we see that he came to abolish religion, false beliefs, and reinstate mankinds personal relationship to our heavenly father, as we are created in his image, which is the truth.So he´s the firstborn, the redeemer, and all together wholly truth, which you cannot deny. The truth is that we are like christ, and that his parables never dim, but shine as a lighthouse for our feet, like that of all great masters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer mystikk om Jesus - den sagnomsuste

 

 

 

 

 

 

 

Jesus, Jesus, Jesus..!

 

 

 

 

 

 

 

Hvem var Jesus? Hvilket slag var dødehavs-sekten? Hvem var Johannes døperen, og hvordan ble Bibelen til? Hvorfor snakker Paulus omvendt, selvmotsigende i gåter, og taler om en skjult visdom? Hvordan henger Bibelen sammen, og var jødene korrupt, med unntak av profetene i etterkant av dommerne, og spesielt bortførelsen til Babylon?

 

 

 

Hvorfor kom ikke Jesus igjen? Hva er hemmeligheten i lignelsen om damen med vannkrukken, når de holder påskemåltid?

 

 

 

Hvem var Jesus - egentlig? Var Jesus en verdenslærer, eller var han en simpel snekker? Hva betyr snekker annet enn «lysarbeider»?

 

 

 

Hvorfor finner vi paramytologiske elementer inkorporert i Jesu lære? Hvorfor så han femti tusen år frem i tid, og prøvde å forene verden? Var han opplært, og villig inkarnert inn i en sekt, hvor de opplærte han i Pyramidens mysterie, og hemmelige tidslinje? Hvorfor er det slik mystikk inkorporert i Johannes åpenbaring, og var pyramidens dimensjoner aldri fortapt? Var Jesus en Gud? Den store Jeg Er? Alle Gudene?? Kong Jesus. Som liknet på en ape, men som kunne skifte form til en engel..!

 

 

 

Hvem var essenerne? Hvem var de hemmelige disiplene til Johannes døperen, og hans sekt? Hvor kom de ifra? Hvilke gnissninger var det imellom dem, de skriftlærde, presteskapet, og kan vi forstå den korrupsjon, og gnissninger mellom massene, og de romerske-okkuperte religiøse, som innordnet seg? Men hvordan kunne Jesus ri inn som en konge i Jerusalem? Var de en hemmelig organisasjon av opplyste, som tok over verden på sikt? Kanskje det, selv om de ble slaver, inkorporert av romerne, som gjorde oss til slaver, og ødela fryktelig mye kulturarv, hvor Jesus er verdens største syndebukk, hengende som chi, xi, stigma på et kors, eller noe.

 

 

 

Hvem var Jesus? Hvorfor ble Jesus om til en engel på Mt.Hermon, fjellet hvor de fallne englene kom ned, på 33 lengdegrad? Var Jesus Horus, Enok, Adam, lyset, og mellom-mannen? Var han den store Jeg Er, Guds sønn, inkarnert på Jord, som døde, og tok alle våre synder på oss, da han forløste opprinnelig synd, ved død på syndens symbol? Stakkars due.

 

 

 

Hvorfor er det ikke allment akseptert at Jesus var en intergalaktisk inkarnasjon av DHÅ, Guds stedfortreder på Jord, en slags mellom-mann-Metatron, som kalles den mindre Yahwe i mystikken, og at han ble som Metatron V2, bare sterkere, selv om  han bare selv gikk ved tittelen «menneskesønnen» , så vi ikke skulle ødelagge alt, som vi gjorde, selv om han VIRKELIG FIKK DET TIL! Han kom som Gud, ble menneske, men kunne som menneske, bundet av jordens fysiske lover, ikke gjøre noe annet enn hva faderen viste, akkurat som oss, bortsett fra at han hadde kjempet ned verdens åndelige makter, herskerne over det fysiske univers, som Adam, den Gud hadde satt over skaperverket, da han reiste med Gud i visdommens reise, ble ett med ordet, prøvet, og seirende, kneisende på toppen av ordets, visdommens pyramide, som mesterens mester, reiste over jorden, videreførte ordet, og Guds rike på jord, idet at han viste sin allmektige seier over det skruppeløse, fysiske univers, og konspirerte med jødene for å bli korsfestet, gjennom Judas offer, som er relativt skjult, og tok så et oppgjør med døds-korsets makt, som bæreren av skjebne, tid, litt som Frodo, og så settes fri igjen, etter å ha beseiret verdens demoner i Helvetet, hvorpå han stod opp, ble lys, og steg opp som ett med FADEREN, forstå det den som leser, som en allmektig, allestedsnærværende, høyere-dimensjonal Gud/Guden vår - på nytt, og ikke bundet i menneskelig kjød, slik som gnostikerne tror. Så tok han oss med, som sine barn, gjenløst ved Hans blod, opp i skipet til Himmelen. En gratisbilett, som burde selges på hver en gate, og så kom Gud i menneskelig form igjen, som profet i Bruce Allmighty, og sa enden var nær, før det sluttet med at han reddet oss fra verdenskrig. Uansett.

 

 

 

Hva er mysteriet av Golgata, og hvorfor er det illustrert, og billedligjort av middelalderens mystikere at det finnes en Adams hodeskalle på basilikaers fresker av korsfestelsen, som symboliserer Jesu oppgjør med karmisk synd ifra fallet? Var Jesus den ultimate gjenløser, og gjennomførte Jesus verdens største rituale på korset? Tar satanistene feil i at Jesus døde for ingenting? Var Jesus djevelsk intelligent, men ydmykt som et lam, og enfoldig som en due?

 

 

 

Ble Jesus frembrakt, eller kom han frivillig? Hvordan oppstod myten, og hva vet vi om hans opphold i Egypt, og de tapte år? Jobbet han som en snekker? Ja og nei. Vi vet ikke.

 

 

 

Han var sannsynligvis en lysarbeider, som kan oversettes med snekker, og en verdenslærer.

 

 

 

Hva vet vi om de tidlige kristne, og deres sekt? Ingenting! Hvem var disipplene, og hvorfor snakkes det så i gåter, fremtil Åpenbaringen pluttselig dukker opp med ENORM kunnskap om det okkulte, av det eneste slag igjennom tidene, med matematiske, og numerologiske sannheter vi ikke helt ut forstår idag?

 

 

 

Hvem var disipplene? De var, og er våre åndelige fedre, i at de var sønner, og lærlinger av den største Mester som noensinne har levd! De må ha vært opplyst bortenom vår forstand, kjære venn, men begynte livet som helt ordinære mennesker. Tenk om Jesus kunne komme igjen! Sa Elia.

 

 

 

Disippelenes sekt må de ha hatt ekstrem innflytelse både på det politiske, og grasrot-aktige plan, for Herren Jesus ble tatt imot som en KONGE av hele Jerusalem, og slikt skjer ikke uten videre..! Så ble han KORSFESTET! (hæh?) Er dette plausibelt uten at det er snakk om en konspirasjon, og hvorfor holdes dette hemmelig, da vi i ånden KAN stadfeste at dette faktisk skjedde? SOM ER FORFERDELIG!!! HELT GRUFULT!

 

 

 

Er vi fremdeles lamslått av korset, eller vil vi ta Jesus ned, inn i hjertene, og legge to tusen år av romersk-hedensk fortryllelse bak oss, omfavne kunnskap, og rennesanse-sannhet, idet vi beveger oss ut av uvitenhetens dunkle, fæle mørke, som ifra middel-alderens grufulhet!

 

 

 

«Road to Zion» av bandet Petra. «The road to Zion`s in your heart».

 

 

 

Hymn of the pearl, av St.Thomas.

 

 

 

Disse sier mye om vår reise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jøder og messias

 

 

 

 

 

 

 

The misconception that Jesus did not fulfill the Messianic prophecies of the Old Testament is predominately held by Jewish People. The argument stems from several key Scriptures: Isaiah 11:1-9, Isaiah 2:3-4, and Micah 4:2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

In Isaiah 11:1-9, we see a beautiful picture of the Messiah, but not all has been fulfilled. We don’t see wolves lying down with lambs, nursing children playing at the cobra’s hole, or the earth full of the knowledge of the LORD. The verses in Micah, also clearly Messianic, tell of a universal peace that has not yet manifested. So the argument follows, if Jesus was the Messiah, why isn’t there world peace? Many Jewish People who are waiting expectantly for the Messiah are expecting a Messiah who will bring world peace. 

 

 

 

 

 

 

 

Yet there are many Messianic prophecies that paint a different picture of the Messiah, such as Isaiah 53, which speaks of the Messiah coming as a suffering servant, who is led as lamb to the slaughter, taking our sorrows, infirmities, and punishment on Himself—in fact, pierced for our transgression—a clear depiction of the crucifixion! And then there is Daniel 9:24-27, which says that Messiah, the Anointed One, will be “cut off ” or killed before the destruction of the Temple in Jerusalem, which happened in 70 A.D. 

 

 

 

 

 

 

 

So how do we reconcile these contrasting pictures of a victorious Messiah, who would come to establish His rule of peace and righteousness over the earth, with this other picture of a suffering servant, a lamb, who is cut off but not for Himself? There was a belief among the rabbis that there were two Messiahs: Mashiach ben David, the Son of King David, who would rule and reign; and Mashiach ben Joseph, Son of Joseph, who would suffer and was rejected by his own, like Joseph was rejected by his brothers. Israel needed the conquering Messiah when Yeshua came because of Rome’s oppression and their expectation that God would send the Deliverer. The truth is, it is not two Messiahs, it is one Messiah coming twice—first as the Lamb of God, the suffering servant of Isaiah 53, and then as the reigning King Messiah when Yeshua returns, when we will see the fulfillment of Isaiah 11:1-9!

 

 

 

 

 

 

 

Jesus var helt og fullt begge messiaser, begge deler, et mirakel på jord, og noe helt utrolig.

 

 

 

Hans rike er ettersigende ikke av denne verden, da er det er himmelsk mange dimensjoner, og mange ser på ham som en intergalaktisk politioffiser, som tok Satans kraft over seg, overvant den, og ble det oppstandne lys. ??? Noen sier så.. Jeg hadde et syn en gang, der han fortale meg det. Litt som med Frodo og ringen. Han hadde det over seg, men levde plettfritt, fikk all makt, overvant døden, og slik bragte han altså fred gjennom sitt åndelige rikes kristne forsamling, og oppfylte alle profetier om begge messiasene.

 

 

 

 

 

 

 

Vi er kalt til å prise Gud for hans storhet, og må også forstå seg på det skrevne ord. Jesus sier at han er det skrevne ord i live - oppfyllelsen, så å bli kjent med våre åndelige røtter, og Bibelen er det samme som å bli kjent med Jesus, selv om det er masse forferdelig i skriften, som ikke har noe med messias å gjøre, og man kan lure på hvordan snek seg inn i et religiøst monopol.

 

 

 

 

 

 

 

Vi kristne er egentlig åndelige jøder, og er innpodet på det jødiske oliventre. La oss være bevisste mennesker, ta ansvar, og tenke. Hvis vi kunne gått tilbake til røttene, ifra verdens ender, kunne vi forandret verden, ved å åpenbare Guds rike igjennom å forandre jødene. Om man forandrer grunnvollen, forandres hele byggverket, og det er jødene som styrer verden. De har religiøst, despotisk monopol på både teisme, polyteisme, samt økonomisk, sosial, og politisk monopol. Jødene utsletter verden, og er et rase imperialistisk, dominert sektebilde av verdensordenene.

 

 

 

Hva velger vi å være, og har jeg råd til å lukke øynene?

 

 

 

Jesus sier selv at han er hjørnestenen, og han er det velbehagelige Guds offer, som han forstod måtte være et perfekt menneske, som blir døren inn til evigheten av den andre pakts løfte, hvor tempelet ikke ødelegges, eller trengs, fordi det er et åndelig et, ettersom resten av verden blir Israels barn, og forhenget revnet i et jordskjelv som bare kommer der hvert 4000 år! Halleluyeh!

 

 

 

 

 

 

 

Fra da av var vi alle frelst! Ergo er han også treet, som vi er grenene på, fordi vi tar del i Ham, og stammer ut ifra ham, ettersom han er eksempelet. Det vil ikke si at han opphever loven, eller at vi kan påkoste oss å synde, noe vi må forstå hvis jødene skal respektere oss - så vi får nedprioritere paulianismen de tror vi følger, og forkynne hvordan han oppfyller loven, innefatter det messianske, og positive ved alle verdens religioners frelsesskikkelser, og er et eksempel vi blir frelst igjennon, for det er ved slike hemmeligheter jeg har sett jødiske øyne glimte av spenning. Eller hva?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messiaskongen:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6YOtG0JMWE

 

 

 

Det er viktig å kunne fremheve hvordan han var, og er messias, ettersom messias skulle komme tilbake i Davids ætt, før den døde ut.

 

 

 

Messias skulle bringe fred, være både herlig konge, og lidende, samt født i Betlehem, fra Juda stamme, komme på et esel, komme før ødeleggelsen av det andre tempel, og følge beskrivelsen i jesaja 52, som omhandler hans død.

 

 

 

Han skulle bli født av en jomfru, noe han ble, selv om det ikke skjedde rent fysisk. Dette er egentlig snakk om astrologi, som Jesu, og Døperen Johannes trodde på, ettersom Johannes var reinkarnasjonen av Elia, og hadde sin sekt som trodde på astrologi ifølge skrifter funnet om Essenerne ved dødehavet, og Jordan, som blandt annet praktiserte den eldgamle tradisjonen av dåp, ergo døperen Johannes.

 

 

 

 

 

Jesus er faktisk nødt til å være messias, ettersom tempelet er ødelagt, og presteskapets ættelinjer har dødt ut. Han overvant døden, og bygde det nye tempelet - mennesket som står opp fra graven - akkurat som kisten i pyramiden. Pyramiden var det sanne tempel han ble fristet på av Satan, som representerte kampen i han selv, og reisen til visdom og ære. Enok bygde denne, og var den første som profeterte om messias ved dens konstruksjon. Tro meg..

 

 

 

Hans pyramide.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-N0baieDKc

 

 

 

 

 

 

 

Tempelet stod kanskje ikke der jødene tror det stod, men må uansett ikke bygges på ny, ettersom Guds ord er klart på det at "sten skal ikke bli stående på sten". God will not be mocked, og en slik endring vil bety slutten av endetiden. Noen sier det ikke var noe tempel..

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0RX8UGO-B8

 

 

 

Det er uenigheter med dette, og mange peker til profetiene i Jesaja 2, som profeterer messiasrikets verdensvide fred, og et sentralisert styre rundt dette tempelet, noe jeg personlig tror er vårt eneste håp iblandt... :( :( :( Hvis de omfavner aksept for Jesu blod, og hans velsignede, utvalgte presteskap, og den pakt han har med Davids etterslekt...? Tempelet representerer veldig mye vakkert, og er stort nok selv idag. :) Det helt fantastiske tempelet.

 

 

 

Alt dette om antikrist, og at tempelet er avgudens styggedom, er bare tull, men det kan være at jødenes himmelske messias kommer etter en slags falsk "antikrist", etter at fortiden er over. Antikrist er et system, og handler utelukkende om den katolske kirke. Takk Jesus for utfrielse og fred. Velsigne alle. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Dåpen representerer det nye liv, og er gitt alle folkeslag gjennom Jesus, som så gir oss Åndens dåp, og dette er oppfyllelsen av Jesu Messias mening, liv, og lære, som blir gitt hedningene via ham, og som også jødene tror er messias hovedmål - å overvinne døden. Frelsen ved Jesus er altså oppstandelsen, som ofte mistolkes til å tro at vi skal stå opp når Jesus kommer igjen. Nei, vi er allerede født på ny, og Bibelen er full av mystiske tolkninger, som f.eks Jesu fødsel, og Johannes åpenbaring.

 

 

 

At han skulle komme igjen er også mulig å tolke på forskjellig vis.

 

 

 

Det kristendommen trenger idag er en fullstendig bibelstudieutgave/tolkning av det nye testament, med trosærklæring, og en full liste over oppfyllelse av bibelske profetier som validiserer Jesus. Vi er for spredt idag, og han bad om at vi skulle være ett. Vi må skjerpe oss!

 

 

 

 

 

 

 

Å være ett, samt det å forkynne til de fortapte av Israels barn er viktig. Jesus sier han er sendt til de fortapte får av Israel alene, noe vi bør tenke over, ettersom vi er disippler, små kristuser, og salvede etterfølgere av Hans liv og lære. Matteus 15.24 og 10.6

 

 

 

Vi er derimot sendt til hedningene, men tiden er kommet for verden å være en, og for jødedommen til å motta sannheten, og endre tilsvarende for det nye, universale Jerusalem å komme, og ikke ondskapens counterfeit, av en ond nazistisk verdensorden. Time will tell.

 

 

 

Her er en messiansk jøde som forteller sannheten, og sin historie.

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFFB05929141EE377

 

 

 

 

 

 

 

Videre tør jeg ikke gå inn på hvor korrupt jødedommen egentlig er.

 

 

 

Mange tror de er Satans utvalgte folk,  og at deres gud er Satan. Dette er jo en selvfølge, ettersom de har vandret ifra Egypt, Babylon, over alt, sitter på all kunnskap, som korrupterer, er det utvalgte folk, og får desto stor payback for å gjøre ondt, da det gleder den onde desto mer. Understood??

 

 

 

Vi kan takke jødene for at all mystisisme, hedenskap, og okkulte tradisjoner har overlevd til idag... I tillegg til veldig mye annet, som linguistikk, vitenskapelige gjennombrudd, etc... Vi kan egentlig takke dem for_alt_? (selv om vi heter Europa)

 

 

 

De er derfor utvalgt av begge makter, ettersom det i lyset alltid er en skygge, og fordi vi kjenner denne skyggen ved judeokristne tradisjoner rundt mostanderen, og milepælen Satan. Hvis vi virkelig forstod dette ville vi se at symbolikken rundt Baals-dyrkelsen er lik den til vår julenisse. Haha. Do some research. Samtidig må jeg si at Allah er en sann Gud, evig stor, en god hjelper, prøver, og noe man kan bøye seg for, så man blir et bedre menneske. Jeg påstår ikke at Allah er Satan, men de kunne kuttet ut denne kaaba galskapen, hvor det bare ender med at folk trampes i hjel! (slik burde jeg ikke si, og Gud være meg nådig, det er såå mange gode muslimer (helt seriøst, de fleste er dødsgreie))

 

 

 

 

 

 

 

Det finnes intet på jorden som er så intelligent, har slik en utrolig historie, som har vært i enhver sivilisasjon siden antikken, og som har kommet tilbake til sitt hjemland så mange ganger som jødene.

 

 

 

De er virkelig Guds utvalgte folk, selv om de er korrupte. Hvis vi skal ha noen slags form for selvrespekt, og inngangsport til våre jødiske brødre, må vi forstå deres synsvinkel, for tiden er nå, hvor eldgamle profetier oppfylles, og Guds renker blir smidd sammen på ny.

 

 

 

Samtidig sier Herren Jesus at Gud kan reise opp barn av Abraham ifra ingenting. Vi er alle Guds folk. Gjennom Jesus får vi rengjørelse. Det står fast, så lenge Noahs barn lever, og det inkluderer oss alle. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Mange jøder skjemmes ved kristendommen fordi vi ikke feirer jødiske høytider, som de tror Jesus endret på, selv om det egentlig er vår skyld at vi ikke er sanne, trakter mot, eller søker å gjennerobre vår enhet, opprinnelse, tradisjon med de jødiske kristne, og opprette en helhetlig høyprestelig forsamling av sannhet i opprinnelseslandet. Man har Bahaii. Vi kristne kan heller ikke forstå at den romerske kirke ødela den opprinnelige kristendom, noe ikke alle jødene heller forstår, ettersom vi selv ikke gjør det, og som fører til at vi er rotløse, og jødedommen forblir en lovens religion i åndelig død. Mange jøder er i tillegg skeptiske pga Paulus, som vi heller ikke forstår, ettersom vi selv legger for stor vekt på han. Det er kanskje en grunn til at nytestamentet er formet slik den er..., og at mye antas, istedet for å gå tilbake til grunnvollen, og gjøre opp meninger selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva Jøder mener om Jesus.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noahide.com/yeshu.htm

 

 

 

 

 

 

 

Bring vann tilbake til Israel. Så sier et Davids rotskudd, og dette må skje for all rettferdighet, adresseres, og brukes til det beste for menneskehetens utvikling imot en bærekraftig inter-religiøs fremtid, da vi ikke kan gå tilbake i tid, om vi gjør det feil, og må vente 2000 år til.

 

 

 

Dette er i all hovedsak en av de største utfordringen i det moderne samfunn, og medias fokus, ettersom vi står ovenfor en milepæl i verdenshistorien, og et kvantesprang, hvor vi må oppfylle Jesu hjerte som hans kropp, som om han har en agenda! og forkynne gjennom åndens utfoldelse Guds rike til jødene, gjennom å stå ett, gjerne via internett, noe som vil snu bordene i synagogene, frelse verden, og skape større karmisk fred, selv om åpen forkynnelse ikke er lov i Israel, spesielt etter hva som skjedde andre verdenskrig, ettersom jødene er i en ekstrem maktposisjon her i industrivesten. God natt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

Hva vet vi om Cannabis? Se og les.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9qcEv6mNwj4

 

 

 

Caneh Bosm som det engang het, og stammer fra på hebraisk, var en urt mye brukt av urtidens folk, jødene, og zoroastrianister, blandt mange andre, opp til idag. Denne røkelse ble inhalert fra bålet, av folkemengder, og det var gjennom dette de kom nærmere Gud. Det er sagt at Guds ånd var i denne røkelse, i selve røyken av røkelsen, som jødene brukte i tempelet. Dette var en del av den tidligere kultur oppigjennom årtusnene. Ifra indusdalen, hele midtøsten, til amerika, til livsurten som tempelridderne kalte den i middelalderen. Vi hadde dentil og med i Norge, da det er funnet cannabisfrø i osebergskipet, (som forsåvidt var et offer.)

 

 

 

Cannabis i Bibelen.

 

 

 

"I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more." (Ezekiel 34:29) 

 

 

 

Cannabis was used 12 ways: clothing, paper, cord, sails, fishnet, oil, sealant, incense, food, and in ceremony, relaxation and medicine. For so the Lord said unto me, "I will take my rest and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs. For afore harvest, when the bud is perfect and the sour grape is ripening in the flower, he shall cut off the sprigs with pruning hooks and take away and cut down the branches." (Isaiah 18:4-5)

 

 

 

De lagde salvelsesolje i Israel, og den inneholdt:

 

 

 

Andre mosebok 30: 22-25: The Lord said to Moses, “Take the finest spices: of liquid myrrh 500 shekels, and of sweet-smelling cinnamon half as much, that is, 250, and 250 of aromatic canabis, and 500 of cassia, according to the shekel of the sanctuary, and a hin of olive oil. And you shall make of these a sacred anointing oil blended as by the perfumer; it shall be a holy anointing oil.

 

 

 

De pleide å helle oljen over hodet, så det rant. David ville vært fly forbannet på verdens korrupte cannabis handel. Jeg står for legalisering, da urten har et stort anvendelsespotensial i medisin innen fysisk, og psykisk hele. For gamle, livslyst, matlyst, aidspasienter, antikreft, MS, smertestillende, etc, etc...

 

 

 

Les litt. Det er innlysende.

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_cannabis#Neurological_problems

 

 

 

Cannabis er dessuten holdt nede av storindustrien ettersom den er en svært rik avling, og fordi den har helbredende evner. Etter president nixons war on drugs. Jeg er dessuten imot smuglerindustrien, ettersom det er urenheter i produktene. East India trading company...

 

 

 

Jeg anbefaler å rense hasj, og ta oljen opp i sigaretter om du skulle bryte loven ved å kjøpe.

 

 

 

For både deg, Gud, hans renhetens lover, moder jord, og for planten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufos?

 

 

 

 

 

 

 

"Lift up your eyes and see what this is that goes forth...and this is their resemblance throughout the earth...Here is a metallic disk lifted up...This is Wickedness"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Zechariah 5:5-8p

 

 

 

"For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet".

 

 

 

 

 

 

 

- Efeserne 6:12

 

 

 

 

 

 

 

The worlds "highest ranking" alien believer:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt1WVeyMqdo&index=21&list=PLIwCcxviHTNnSPND0l7DHrcw9g8fmg2ND

 

 

 

 

 

 

 

"The ufo phenomenon has existed for millions of years, and is due to the reality of anti gravity flight being possible throughout the cosmos, through a certain mechanism. "

 

 

 

 

 

 

 

Vi mennesker har hatt tilgang til denne teknologi i århundrer, og hvis du vil kikke ned kaninhullet, og aldri bli den samme igjen trenger du ikke lete lenger:

 

 

 

http://www.echoesofenoch.com/nordics.htm

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er ufo vitnesbyrd, og fotografier synonyme?

 

 

 

 

 

 

 

Spør deg selv.

 

 

 

 

 

 

 

Er vi virkelig alene i universet?

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er englene - angelos - budbringere?

 

 

 

 

 

 

 

Hvem var Elohim, og de tre mennene som møtte Abraham?

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan ble Sinaifjellet svart av Guds komme?

 

 

 

http://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

 

 

 

 

 

 

 

Hvem var nephilim, gibborim, og anakim? Kjempene i oldtiden?

 

 

 

 

 

 

 

Hva er likheten med legendene om fairy circles, og det moderne kornsirkel fenomen?

 

 

 

 

 

 

 

Svaret er enkelt.

 

 

 

De har simpelt hen alltid vært der, og vil alltid være der.

 

 

 

Er det slik at millioner av mennesker som har observert dette fenomenet, og har liknende vitnesbyrd tar feil?

 

 

 

 

 

 

 

Hver og en vil måtte velge å se sannheten i sin tid, for det kommer en dag hvor alt vil bli åpenbart.

 

 

 

Jeg har selv sett hundrevis av ufoer, og det med vitner.

 

 

 

En venn av meg tok et bilde av en...

 

 

 

 

 

 

 

Sannheten er at universet strømmer over av liv, og at sentrum av melkeveien er en scalarbiologisk generator som former liv i det fraktale univers. 90 prosent av utenomjordiske er gode, imens resten tilhører det vi kaller "the dark alliance", som jorden, og dette solsystem er en del av. Derfor er det essensielt at vi er våkne, ettersom vi forandrer vår virkelighet selv, og ikke utelukkende med hjelp ifra gode makter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjemper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For dem som ikke tror det finnes  mangfold i den kosmiske, og jordiske menneskeheten, og forskjellige evolusjonære perioder, raser, og .. KJEMPER!

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRuxw-nZoJw&list=PLIwCcxviHTNkl3ZjzZSicwXnyvs41dHib&index=4

 

 

 

 

 

 

 

Disse er dessuten omtalt endel i Bibelen.

 

 

 

De populariserte, myteomspunne nefilim, eller neffiser som vi kaller dem.

 

 

 

Ordet nefilim kan oversettes på mange vis, og betyr Guds sønner, de fallne, og kjemper.

 

 

 

Gibborim er også omtalt i Bibelen, og glemmes ofte.

 

 

 

 

 

 

 

Finn det ut selv.

 

 

 

 

 

 

 

Resten av gjengen.. i Bibelen:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Genesis 6:4 ESV / 124 helpful votes. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

En annen oversettelse:

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

There were giants [nephilim] on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown ”(Genesis 6:4).9

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Amorittene

 

 

 

In the fourteenth year Chedorlaomer and the kings that were with him came and attacked the Rephaim in Ashteroth Karnaim, the Zuzim in Ham, the Emim in Shaveh Kiriathaim, and the Horites in their mountain of Seir . . . . Then they turned back and came to En Mishpat (that is, Kadesh), and attacked all the country of the Amalekites, and also the Amorites who dwelt in Hazezon Tamar” (Genesis 14:5–7,

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Zuzim

 

 

 

Yet it was I who destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was as strong as the oaks; yet I destroyed his fruit above and his roots beneath. Also it was I who brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness, to possess the land of the Amorite” (Amos 2:9–10

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Emim

 

 

 

The Emim had dwelt there in times past, a people as great and numerous and tall as the Anakim. They were also regarded as giants [Hebrew rephaim], like the Anakim, but the Moabites call them Emim” (Deuteronomy 2:10–11

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Rephaim

 

 

 

[The land of Ammon] was also regarded as a land of giants [Hebrew rephaim]; giants [rephaim] formerly dwelt there. But the Ammonites call them Zamzummim, a people as great and numerous and tall as the Anakim. But the Lord destroyed them before them, and they dispossessed them and dwelt in their place ”(Deuteronomy 2:20–21).

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

For only Og king of Bashan remained of the remnant of the giants [rephaim]. Indeed his bedstead was an iron bedstead. (Is it not in Rabbah of the people of Ammon?) Nine cubits is its length and four cubits its width, according to the standard cubit”(Deuteronomy 3:11)

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Anakim

 

 

 

The land through which we have gone, in spying it out, is a land that devours its inhabitants; and all the people whom we saw in it are men of great size. There also we saw the Nephilim (the sons of Anak are part of the Nephilim); and we became like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight” ”(Numbers 13:32—33, NASB).12

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Goliat

 

 

 

And a champion went out from the camp of the Philistines, named Goliath, from Gath, whose height was six cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was five thousand shekels of bronze. And he had bronze armor on his legs and a bronze javelin between his shoulders. Now the staff of his spear was like a weaver’s beam, and his iron spearhead weighed six hundred shekels; and a shield-bearer went before him” (1 Samuel 17:4–7).

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Slektninger av Goliat

 

 

 

When the Philistines were at war again with Israel, David and his servants with him went down and fought against the Philistines; and David grew faint. Then Ishbi-Benob, who was one of the sons of the giant, the weight of whose bronze spear was three hundred shekels, who was bearing a new sword, thought he could kill David. But Abishai the son of Zeruiah came to his aid, and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, “You shall go out no more with us to battle, lest you quench the lamp of Israel.” ”

 

 

 

Now it happened afterward that there was again a battle with the Philistines at Gob [or “Gezer”].19 Then Sibbechai the Hushathite killed Saph [or “Sippai”], who was one of the sons of the giant. Again there was war at Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jaare-Oregim [or “Jair”] the Bethlehemite killed [“Lahmi”] the brother of Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was like a weaver’s beam. ”

 

 

 

Yet again there was war at Gath, where there was a man of great stature, who had six fingers on each hand and six toes on each foot, twenty-four in number; and he also was born to the giant. So when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea, David’s brother, killed him. ”

 

 

 

 

 

 

 

These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David and by the hand of his servants” (2 Samuel 21:15–22).

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bare for å ta det litt lenger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noah:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dino i gammel kunst:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What to make of this?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit:

 

 

 

Verdt å sjekke ut..

 

 

 

 

 

 

 

Book of Enoch:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZGN6EKjvAo&list=PLIwCcxviHTNnSPND0l7DHrcw9g8fmg2ND&index=44

 

 

 

 

 

 

 

Kjemper i Ohio i Amerika:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPX6qg4zZRI&list=PLIwCcxviHTNnSPND0l7DHrcw9g8fmg2ND&index=62

 

 

 

 

 

 

 

Et underlig sted.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQzNXLgmx3M&list=PLIwCcxviHTNnSPND0l7DHrcw9g8fmg2ND&index=62

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk ut Franz Zimmerman

 

 

 

 

 

 

 

Happy study!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPG = peace

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk ut det her!

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.world-mysteries.com/science/the-dimensions-of-paradise-and-the-sacred-cubit/

 

 

 

 

 

 

 

Kanskje det er noen som kan forstå, og dra nytte av det bedre enn meg.

 

 

 

 

 

 

 

Det sier en hel del om hvilket univers, og virkelighet vi lever i! Takk Gud for dine store mysterier, og desto større takk for at DU, i din sønn Jesus, gjorde deg liten for oss, så VI kunne bli frelst ved TRO, og ikke allmektig kunnskap, som din tjener Enok Jesus.

 

 

 

 

 

 

 

Mysteries. Mysteries. Mysteries.

 

 

 

Anbefalt lesestoff er: Biblical figures outside the Bible.

 

 

 

Spesielt kaptittelet "from Adam to the second Adam".

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk ut sammenhengen! Hvor ofte, og i hvilke analogier nevnes TGP i det Nye Testamentet?

 

 

 

Er dette relevant, og hvem er den sanne, opprinnelige Jesus? Kan Bibelen ha blitt tuklet med, eller er dette guddommelighet endelig forklart som ved uuutenomjordisk vitenskap? Så intelligent!

 

 

 

 

 

 

 

Lengden på det Nye Jerusalem, som er verden, er dessuten avstanden imellom Jerusalem og Mekka!

 

 

 

Noe alle religioner har til felles, er at vi kan si ifra når nok er nok, for vi har noe høyere, selv om lov, og vitenskap i stor grad vil erstatte dette, selv om vi aldri kan forklare de utrolige mirakler, og Guds inngrepen, som i stor grad er helt virkelig, og meget dokumenterbart. Jeg kan selv skrive under på dette.

 

 

 

Alt dette er noe å legge seg på hjertet etter det grufulle som hendte i Paris.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål ved slutten av vår tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer Jesus igjen?

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke sikkert Jesus kommer igjen som en person vi kan se.

 

 

 

Hans andre komme kan tolkes på mange vis, slik som resten av nytestamentet.

 

 

 

Det kan like godt være at han kommer igjen inne i oss, på tvers av oss, i sin ånd, og at vi sammen representerer Hans legeme, eller "the golden one, whom will appear in all the earth". Som i den Sibylinske profeti.

 

 

 

Den annerkjente doktoren, profeten, og opplyste Mr Bill Deagle tror på en slik tilbakekomst, eller at det iallefall er den største muligheten, også for oss, i dobbel forstand, ettersom at vi er mennesker ikke er noen unnskyldning etter hva Menneskesønnen viste oss, og fortalte at vi skulle gjøre, til og med større ting. Så kristne, og verden ellers får skjerpe seg, se tidens tegn, og være en slik Han er en.

 

 

 

 

 

 

 

Bill Deagle´s fabuløse tale:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zs2kCvDWhY4

 

 

 

 

 

 

 

Om det han forteller er sant, at han ble oppsøkt av Pindar, lederen av Corporation Earth/Illuminati, og takket nei til å overta denne posisjon, har vi alle en å se opp til når det gjelder fremtidige heltetog mot makter, myndigheter, og ondskapens åndehær, som både er i himmelrommet, og på jorden.. Ef. 6.12

 

 

 

 

 

 

 

Jødene tror at sin messias vil komme, og oppererer ofte med to messiaser.

 

 

 

Messias sønn av Josef - den lidende messias, og messias sønn av David, den herskende messias.

 

 

 

http://jewishroots.net/library/messianic/two-messiahs-2.html

 

 

 

 

 

 

 

Rabbi Yitzhak Kaduri, en av Israels ledende rabbier skrev navnet på messias, og fortalte at denne lappen skulle åpnes når han døde. Navnet var?

 

 

 

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/23877

 

 

 

Yeshua!

 

 

 

 

 

 

 

Islam venter på sin mahdi, den tolvte imam, og mange kristne, og muslimer tror at sin messias vil være den andres antikrist, og vice versa. Antikrist i Islam heter Djal.

 

 

 

 

 

 

 

New Age venter på sin Krishna/Kalki/Maitreya, som noen tror har kommet.

 

 

 

Er faktisk flere kandidater, og en maitreya som har webside,

 

 

 

http://www.maitreya.org

 

 

 

uten at jeg skal dykke dypere ned i dette, samt en som tror han er reinkarnasjon av Krishna.

 

 

 

 

 

 

 

Dessuten har du Vissarion, som tror han er de kristnes Jesus.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W2Cv5hZfOmk

 

 

 

 

 

 

 

Jeg sier: Må Jesus ta bolig i ditt indre, og leve gjennom deg i god ånd, og gjerning, til du blir mer lik ham i kjærlighet, og helligjørelse.