Reformation Revival Revolution (RRR) theology, and Christian answers!

1st century ministries unite!

Reformation Revival Revolution (RRR) theology, and Christian answers!


God spoke to me

God revealed something to me. I will give this generation a new mantle, a cloak of holiness, and a new Christhood. The Lord says: You shall no longer be called the Lucifer generation. For too long have my sheep been drugged down with false leaders unwilling to lead the fight for apologetics, truth, holiness, and biblical values. Now I will blow my wind into the ambers. Gather the ambers, for My`s wind is coming. This is a season of change, and something new. This generation is cloathed in rag-clothes of the old generation, preconceived ideals, individuality, ideas and slavery. I will give their life purpose, and breathe life into them, so they see the Heavens, and brings my Order to Earth. I will set them free, and cloathe them with WHITE, says the Lord, and call them MY people through. I will set them free from individualism, and make them carriers of MY light. Amen.

 

When the Lord speaks, he shows me his eagerness, bleeding heart, and zealous love for us... He speaks about making EVERYTHING new, and he is so eager, but I, his prophet was slow. Yet he is so EAGER, and will BLOW His spirit to his vessels when we just POSITION ourself. Remember: It is our job to  position ourselves, and God`s job to do it through us. I see a new dimension! A new conscience! They will carry Heaven. Light. Love. But most of all: LIGHT! Conscience! He will BLOW on them, so the ambers become like FIRES!


Guds herlighet strømmer frem

Far har ett usedvanlig nærvær av beskyttelse og hellighet. Av ydmykhet, tro, kjærlighet, tålmodighet, tjenerånd og nidkjærhet. Vi er så like. Jøder. Vi er så sivilisert. Kunne vi forstått ondskap? ALDRI! ALDRI NOEN GANG!

 

Jeg er under mind-control. JEG HATER DEM! Men alt ble brutt. Alle satans høyteknologiske renker falt av under Jesu Kristis umåtelige kjærlighet. Halleluja! Gud talte som aldri før: hans nærvær som aldri før: hans kjærlighet som aldri før. Han sa jeg er prest over Israels 12 stammer, og gav meg hvit kjortel og presteklede. Han gav meg ett horn av olje, og en jernkrone: Du er konge over jern. Jeg så lys stråle ut av mine munns ord, og han sa: Du er lysbæreren. Han gav meg en vannkrukke som kom som fra en tinende isbre. Han viste meg hvordan vannet fløt rundt i Norge og Israel. Å Herre kom. Han gav meg ord fra Deagle: Hvordan våger de torturere sin egen Pindar? Hørte jeg klart fra Herren. Så gret jeg over Moses, og Israel i sterkt gudsnærvær, og velsignet ham i alt. Så talte herren til meg om å bygge hans rike, og skrive ett testamente. Da spurte jeg ham om jeg fremdeles var Jesus. Kan du hebraisk sa Jesus. Nei. Da er du Thomas.

 

 

 

Det hele begynte med at jeg så Jesus komme fra Himmelen med ett sverd. Så brøt han forbannelsene over meg, og viste meg dem. Først så jeg meg selv i ett fangehull med torturinstrumenter. Det ble brutt. Så så jeg en gylden ku. Det ble brutt. Så så jeg ei geit. Det ble brutt. Jeg var bare Thomas.

 

 

 

Han viste meg masse, og Guds ånd fylte rommet som aldri før. Jeg ble svett i over 2 timer, og demonene kunne ikke røre meg lenger: til tross for alle mine venners innsats.

 

 

 

Så velsignet vi alle vennene, alle kjente, nasjonen, og Guds nærvær var sterkt til stede.

 

 

 

Herren har talt til meg at jeg er hyrden, vannet, Guden, staven og sønnen. Lenge. I 2012 sa han åpent ut: Du er David, og kronet meg. Så så jeg engler stige ned fra himmelen med en krone. De sang: Verdig verdig verdig! For jeg hadde stått imot all ondskap og prøvelser. Han sa også: Du er Maitreya.

 

Dette var veldig sterkt for meg.

 

 

 

Så spurte jeg herren om Kristiansand kunne frelses. Jesus sa: Det er ikke håp for dem. Du skal være som en gutt, velsigne, og glemme dem. De er ikke mitt folk, ikke ditt, og jeg har ingenting med dem.

 

Så spurte jeg herren om det var håp for Europa. Da lo Jesus.